region-ostergotland

Nyheter

Alla nyheter från Region Östergötland.

 • Aktuellt

  Krister Björkegren blir regiondirektör i Halland

  Krister Björkegren har meddelat att han slutar som regiondirektör i Östergötland för att tillträda motsvarande tjänst i Region Halland den 1 juni. Rekrytering av ny regiondirektör kommer att inledas omgående.
 • Aktuellt

  Aktuella EU-frågor i årsöversikt

  Nu är årets upplaga av Region Östergötlands EU-årsöversikt klar. Den lyfter fram aktuella händelser i EU ur ett östgötskt perspektiv. Nytt för i år är att översikten finns i ett blädderbart webbformat.
 • Aktuellt

  Konditionsträning efter mildare stroke bra för återhämtning

  Konditionsträning som startar tidigt efter en mildare stroke kan påverka återhämtningen positivt. Det visar en nyligen publicerad avhandling av Klas Sandberg, sjukgymnast på medicinkliniken vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping.
 • Aktuellt

  Uppföljning av hjärtstoppspatienter ger tidigare fortsatt vård

  Nu börjar Region Östergötland följa upp alla patienter som överlevt ett hjärtstopp. De som behöver stöd och rehabilitering ska hittas tidigare genom hjärtstoppsmottagningar på länets tre sjukhus.
 • Aktuellt

  Annica Öhrn ny hälso-och sjukvårdsdirektör

  Annica Öhrn blir ny hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Östergötland och efterträder Lena Lundgren som går i pension. Annica är idag biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör och har lång erfarenhet från olika befattningar inom regionen.
 • Aktuellt

  Nytt uppdrag inom nationell högspecialiserad vård till Östergötland

  Region Östergötland har fått ytterligare ett tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård. Denna gång handlar det om vård vid könsdysfori.
 • Aktuellt

  Henrik Schildt ny IT-direktör

  Henrik Schildt är ny IT-direktör i Region Östergötland. Han kommer närmast från en tjänst som teamchef och konsult på PwC Advisory.
 • Aktuellt

  US bland världens bästa sjukhus

  Universitetssjukhuset i Linköping (US) rankas som ett av de 250 bästa sjukhusen i världen. Enligt en sammanställning som tidskriften Newsweek har gjort listas US på plats 176.
 • Aktuellt

  Förstoppning hos barn påverkar familjelivet

  Många barn drabbas av förstoppning. Det är vanligt att både föräldrar och barn skäms över besväret som kan påverka familjelivet lika mycket som andra barnsjukdomar. Att få stöd från vården och bli tagen på allvar kan lindra känslan. Det visar sjuksköterskan Gunilla Flankegård i sin licentiatavhandling.
 • Aktuellt

  Ansöker om nya tillstånd för nationell högspecialiserad vård

  Region Östergötland ansöker om tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård inom ytterligare två områden. Det handlar om högisoleringsvård vid högsmittsamma sjukdomar och vård av svåra hudsymtom.
 • Aktuellt

  Vårdval inom samtalsbehandling förbereds

  Tillgången till samtalsbehandling inom specialiserad öppenvårdspsykiatri behöver öka. Därför planerar Region Östergötland att införa ett vårdval på området.
 • Aktuellt

  Invånarnas förtroende för sjukvården fortsatt högt

  En majoritet av invånarna i Östergötland anser sig ha tillgång till den vård de behöver och stort förtroende för hälso- och sjukvården. Det visar 2022 års hälso- och sjukvårdsbarometer.
 • Aktuellt

  IT-problemen åtgärdade

  Region Östergötland har avvecklat särskild sjukvårdsledning och är åter i normalläge efter att under helgen ha hanterat de IT-problem som inträffade i fredags morse. Orsaken till störningarna var fel i hårdvara.
 • Aktuellt

  Stabslägen på grund av störningar i flera vårdsystem

  Region Östergötland har sedan tidigt på fredagsmorgonen driftstörningar i flera vårdsystem. Regionen har etablerat särskild sjukvårdsledning och befinner sig i regionalt stabsläge och lokala stabslägen på de tre sjukhusen.
 • Aktuellt

  Stabsläge på grund av IT-störningar

  Region Östergötland har sedan tidigt på fredagsmorgonen driftstörningar i interna IT-system. Det finns i nuläget ingenting som tyder på att det är relaterat till någon cyberincident.
 • Aktuellt

  Precisionsmedicinskt laboratorium samlar kompetensen

  Nu stärker Region Östergötland sin position när det gäller precisionsmedicin och precisionshälsa. Sedan årsskiftet är kompetensen samlad i ett precisionsmedicinskt laboratorium som ska driva på utvecklingen inom det laborativa området.
 • Aktuellt

  Åter normalläge efter telefonistörning

  Under onsdagsförmiddagen påverkades Region Östergötland av en driftstörning i telefoni och internet. Orsaken var en driftstörning hos Telia, som nu är åtgärdad.
 • Aktuellt

  Gava i Motala tog emot Etikpriset

  Geriatriska akutvårdsavdelningen, gava, på Lasarettet i Motala får Etikpriset 2022. Förutom diplom och ära får avdelningen 75 000 kronor.
 • Aktuellt

  Samtalsgrupper är ett stöd för patienter med bröstcancer

  För att hjälpa bröstcancerpatienter i sin rehabilitering har ett projekt med samtalsgrupper startats på Universitetssjukhuset i Linköping. ”Vi hade i många år sett att det fanns ett behov. Rehabilitering är viktigt, redan från det första cancerbeskedet”, säger Darija Duronja Kokic, kurator.
 • Aktuellt

  Patientdelaktighet i primärvården årets FORSS-projekt

  Vilka faktorer hindrar patienter från att vara delaktiga i vården? Och vilka faktorer gynnar patienters delaktighet? Det är några av frågorna som Ann Catrine Eldh, professor vid Linköpings universitet, och hennes forskargrupp hoppas få svar på i sin treåriga studie som utsetts till årets FORSS-projekt.
 • Aktuellt

  Nya Hälsotecken med fokus på tandvård

  Det nya numret av Hälsotecken landar nu i brevlådorna och har tema tänder och tandvård. Svenskarnas munhälsa är mycket bättre i dag än för några decennier sedan. Det innebär att tandvården behöver ställa om för att lägga fokus där behoven är som störst.
 • Aktuellt

  Ny HR-direktör i Region Östergötland

  Ingegerd Engquist är ny HR-direktör i Region Östergötland. Hon har lång erfarenhet av ledande HR-befattningar i stora organisationer.
 • Aktuellt

  Dags att ta subventionerat TBE-vaccin

  Sedan årsskiftet subventionerar Region Östergötland TBE-vaccin till alla barn och vuxna. För den som vill vara skyddad i sommar är det dags att planera in sina sprutor.
 • Aktuellt

  Negativt resultat i bokslut för 2022

  Det preliminära bokslutsresultatet för Region Östergötland 2022 är minus 110 miljoner kronor. Det negativa resultatet förklaras av en negativ avkastning på placerade medel utifrån utvecklingen på den finansiella marknaden samt underskott inom hälso- och sjukvården. Till stor del har detta kunnat finansieras av högre skatteintäkter och statsbidrag.
 • Aktuellt

  Vårdval införs inom gynekologi

  Region Östergötland inför vårdval inom öppenvård för gynekologi. Målet är att förbättra tillgängligheten och öka valfriheten för patienterna.
 • Aktuellt

  Ambulerande vaccinationer i Östergötland

  För att underlätta för östgötar som vill vaccinera sig åker vaccinationskliniken ut på en turné i länet. I bagaget finns vaccination mot covid-19, säsongsinfluensa, TBE, HPV för de kvinnor som ingår i studien samt kikhostevaccin för gravida.
 • Aktuellt

  Busslinjer i Norrköpings kommun återinförs

  Nu återinförs busslinjen mellan Vånga och Norrköping och en busslinje mellan Krokek och Åby startas. Det beslutade trafik- och samhällsplaneringsnämnden i dag.
 • Aktuellt

  Lättare att hitta rätt på regionens nya webb

  En tydligare struktur som gör det lättare för användarna att hitta rätt. Det är en av förändringarna när Region Östergötland i dag lanserar en ny och modern webbplats som bygger på en ny teknisk plattform.
 • Aktuellt

  Dags att söka Forsknings-ALF 2024

  Nu kan de som är disputerade och anställda i Sydöstra sjukvårdsregionen eller vid Linköpings universitet söka medel inom Forsknings-ALF. Utlysningen öppnar den 1 januari 2023 och stänger den 10 februari 2023.
 • Aktuellt

  Justerade högkostnadsskydd och nya taxor i tandvården

  Högkostnadsskyddet för öppenvård och läkemedel samt Folktandvårdens taxor höjs under 2023.
 • Aktuellt

  Brännskadecentrum utbildar EU-team

  Vid en större brännskadekatastrof i Europa behöver europeiska länder samarbeta om patienter och vårdplatser. Brännskadecentrum vid Universitetssjukhuset i Linköping är just nu med och utbildar europeiska team som snabbt ska kunna sättas in vid masskadesituationer vid bränder.
 • Aktuellt

  Region Östergötland får tillstånd för nationell högspecialiserad vård av vulvacancer

  Region Östergötland har tilldelats ytterligare ett tillstånd för nationell högspecialiserad vård. Tillståndet gäller behandling av vulvacancer.
 • Aktuellt

  Nya projekt stärker konkurrenskraften

  En digital hub för framtidens flyg och flygsystem och en testbädd för additiv tillverkning, så kallad 3D-printning. Två nya projekt som ska bidra till att stärka regionens konkurrenskraft.
 • Aktuellt

  Ansträngt i vården – viktigt att motverka smittspridning

  Läget i sjukvården i länet är just nu mycket ansträngt. Antalet fall av influensa, RS-virus och covid-19 ökar snabbt, samtidigt som det är brist på vårdplatser på sjukhusen.
 • Aktuellt

  Investeringsstöd och utvecklingsmedel till Östgötaleden

  Region Östergötland har beviljats pengar till två nya projekt för att fortsätta stärka kvalitén på Östgötaleden och utveckla samordningen kring leden.
 • Aktuellt

  Uppmanar fler att vaccinera sig

  Spridningen av luftvägsinfektioner som covid-19 och säsongsinfluensa ökar nu kraftigt, samtidigt som årets största helger står för dörren. "Alla som kan, vill fira jul med sina nära och kära och då är det väldigt bra att vara vaccinerad", säger Kerstin Jonsson, vaccinationssamordnare i Region Östergötland.
 • Aktuellt

  De hjälper patienter att fatta svåra beslut

  Med ökad kunskap om våra gener följer ibland svåra frågeställningar. En patient som vet att den har anlag för svår sjukdom kan försöka förebygga den, men insikten kan också vara tung att bära. Genetiska vägledare är tätt knutna till den här utvecklingen inom precisionsmedicin. Deras uppgift är att guida patienter till väl avvägda beslut, utifrån informationen i generna.
 • Aktuellt

  Akut blodbrist i Östergötland

  En havererad blodbuss har halverat inflödet av blod till den östgötska sjukvården under den senaste veckan och kommer göra så även denna vecka. Därför behövs nu omgående påfyllning av blod.
 • Aktuellt

  De första vårdbesöken avgörande för hur unga vuxna söker vård

  Varje vårdbesök för unga vuxna är viktigt för hur väl de kommer att ta emot egenvårdsråd och söka vård i framtiden. Att de unga vuxna känner sig tagna på allvar och får bra råd är avgörande. Det visar en avhandling av Lisa Viktorsson, Region Östergötland.
 • Aktuellt

  Fortsatt satsning på Visual Sweden

  En utvärdering av satsningen Visual Sweden visar att innovationsmiljön har skapat en imponerande innovationskraft i regionen och har en framskjuten position, både nationellt och internationellt. Satsningen går nu in i nästa fas med fortsatt finansiering från den statliga innovationsmyndigheten Vinnova och Region Östergötland.
 • Aktuellt

  Ny undersökning visar på Östergötlands attraktivitet

  En nyligen genomförd undersökning visar att majoriteten av östgötarna är positiva till turismen i regionen och att de anser att besökare bidrar till ett berikat utbud av verksamheter, aktiviteter och evenemang.
 • Aktuellt

  Beslut om höjt OB-tillägg för att underlätta bemanning

  En höjd ersättning för arbete på obekväm tid (OB) för främst sjuksköterskor kommer att införas nästa år. Det beslutade regionstyrelsen på onsdagen. Syftet med den riktade satsningen är att underlätta bemanningen av dygnet-runt-verksamheten.
 • Aktuellt

  Beslut om resurstillskott till primärvården

  Ett resurstillskott på 90 miljoner kronor per år ska stärka primärvården i länet. Innehållet i satsningen beslutades idag i hälso- och sjukvårdsnämnden.
 • Aktuellt

  Prisat arbete med AI-verktyg vid sårbedömningar

  Med en app i telefonen som är kopplad till en AI-lösning, har hand- och plastikkirurgiska kliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping förenklat och förbättrat bedömningen av svårläkta sår. Klinikens kvalitetsarbete har nu lett till att appen har fått priset Quality Innovation Award, som delas ut i början av december.
 • Aktuellt

  Vaccin till unga kvinnor ska utrota cancerform

  Under 2021 fick 26 kvinnor i Östergötland diagnosen livmoderhalscancer. Sjukdomen skördar omkring 150 liv i Sverige varje år, men nu ska den bort med hjälp av vaccinering och provtagning. "Det känns fantastiskt att få vara med och försöka utrota en cancerform", säger överläkaren Caroline Lilliecreutz.
 • Aktuellt

  Ny budget beslutad av regionfullmäktige

  Hälso- och sjukvårdens tillgänglighet och kvalitet, kompetensförsörjningen och det regionala ledarskapet är några av de prioriterade områdena i Region Östergötlands nya treårsbudget, som i dag beslutats av regionfullmäktige.
 • Aktuellt

  Region Östergötland varnar för telefonbedrägerier

  Region Östergötland har fått kännedom om misstänkta fall av bedrägerier via telefon. Personer som uppger sig företräda regionen har ringt och uppmanat privatpersoner, i många fall äldre, att boka tider till sjukvården genom logga in med bank-id eller bankdosa.
 • Aktuellt

  Världsunikt test av stamcellsbehandling vid bensår

  I en världsunik studie ska sårmottagningen på Brännskadecentrum testa att behandla patienter med svårläkta bensår med stamceller. – Om studien faller väl ut skulle det hjälpa många patienter med svårläkta sår och på sikt innebära en revolution för brännskadevården, säger Folke Sjöberg, professor och överläkare vid Brännskadecentrum på Universitetssjukhuset i Linköping.
 • Aktuellt

  Temadag med våld mot äldre i fokus

  Att få syn på det våld som riktas mot äldre personer kan vara svårt, men en bra början är att våga fråga om något verkar vara fel. Det gäller inte minst för personal inom vård och omsorg.
 • Aktuellt

  Viktig kunskap om tidigt födda barn i ny avhandling

  Mycket för tidigt födda barn som får ett tillskott av en typ av levande bakterier kan påverkas positivt i sin utveckling genom en bättre tillväxt av huvudet. Erik Wejryd, överläkare vid barn- och ungdomskliniken på Vrinnevisjukhuset i Norrköping har i sin avhandling studerat kosttillskott av probiotika och även undersökt sammansättningen av oligosackarider i bröstmjölk till barn födda före graviditetsvecka 28.
 • Aktuellt

  Statlig samverkansmodell ska stärka Vadstena-Akademien

  Region Östergötland vill säkra en mer långsiktig finansiering av Vadstena-Akademien. Därför begär regionutvecklingsnämnden att akademien blir en del av kultursamverkansmodellen och får fortsatt statligt stöd.
 • Aktuellt

  Alla vinner när sköra äldre får stöd

  Både den enskilde och samhället tjänar på att de sköraste äldre patienterna fångas upp och får anpassad hjälp, visar distriktsläkaren Magnus Nord i sin forskning.
 • Aktuellt

  Så påverkade pandemin östgötarna

  En tredjedel av tonårstjejerna uppger att de känner ångest nästan varje dag. Över 40 procent av de unga männen är stillasittande mer än 10 timmar om dagen. Det är några negativa hälsotrender som förstärkts under covid-19-pandemin. Det visar en ny rapport från Region Östergötland. Där konstateras också att risken för ohälsa förstärkts i socioekonomiskt redan utsatta grupper, vilket i sin tur gör att ojämlikheten i hälsa ökar ytterligare.
 • Aktuellt

  Ny länstransportplan prioriterar hållbara resor

  I dag antog regionfullmäktige den nya länstransportplanen för perioden 2022 till 2033. Totalt fördelas 1,7 miljarder kronor på olika infrastrukturprojekt i Östergötland.
 • Aktuellt

  Fullmäktige valde ny regionstyrelse

  Idag har nya regionfullmäktige haft sitt första beslutssammanträde sedan valet. På dagordningen stod bland annat val av ny regionstyrelse och presidium i fullmäktige. Marie Morell (M) blir ny ordförande i regionstyrelsen och Nils Babtist (L) regionfullmäktiges ordförande.
 • Aktuellt

  Rekommendation till barn om vaccination mot covid-19 ändras

  Folkhälsomyndighetens rekommendation till grundfriska barn i åldrarna 12–17 år om att vaccinera sig mot covid-19 ändras 1 november. Anledningen är den mycket låga risken för allvarlig sjukdom och död i covid-19 bland barn och unga. Fortsättningsvis är det endast barn som tillhör riskgrupp för covid-19 och har blivit bedömda av barnläkare som kommer att erbjudas vaccination.
 • Aktuellt

  Östergötlands innovationsvecka snart här igen

  Den 7-13 november fylls Östergötland av event och möten på temat innovation, när East Sweden Innovation Week arrangeras för tolfte gången. En av höjdpunkterna är Innovation Day den 10 november, som i år handlar om cybersäkerhet.
 • Aktuellt

  Studenter får och ger stöd i vården

  De får praktiska kunskaper och stöd i sina studier medan vården får extra händer i omvårdnadsarbetet. Region Östergötland har anställt sjuksköterskestudenter som vårdbiträden i väntan på nästa tentamen.
 • Aktuellt

  Årets influensavaccinering startar

  Den 8 november börjar vaccinationerna mot årets influensa i Region Östergötland. Inledningsvis prioriteras personer som är 65 år eller äldre, och alla med ökad risk för att bli svårt sjuka.
 • Aktuellt

  Nytt arbetssätt ger eko i Europa

  Neurokirurgiska kliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping har infört ett nytt sätt att ta bakterieodlingar på skallben som tillfälligt opereras bort på patienter. Det har lett till att fler skallben kan opereras tillbaka och att behovet av konstgjorda benlock har minskat. Det nya arbetssättet uppmärksammas nu i hela Europa.
 • Aktuellt

  Ansöker om nationellt uppdrag inom epilepsikirurgi

  Region Östergötland kommer att ansöka om att få bedriva nationell högspecialiserad vård inom ytterligare ett område. Denna gång gäller det epilepsikirurgi.
 • Aktuellt

  Stark utveckling inom precisionsmedicin

  Införandet av precisionsmedicin går starkt framåt i Region Östergötland, även om det finns utmaningar både för regionen och i landet. I dag används den nya tekniken för diagnostisering och individanpassad behandling inom områden som cancer, ärftliga sjukdomar och infektionssjukdomar.
 • Aktuellt

  Framgångsrikt arbete kring allergi och vaccination

  Allergicentrums arbete med att utreda och vaccinera patienter som visar tecken på överkänslighet mot covid-19-vaccin har gett ringar på vattnet. Vaccinationsteamet i Linköping har inlett flera internationella samarbeten, och tagit fram nationella riktlinjer för vaccinering av patientgruppen.
 • Aktuellt

  Nytt styre i Region Östergötland

  Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna bildar ett nytt politiskt styre i Region Östergötland. För att få egen majoritet har en sakpolitisk överenskommelse gjorts med Sverigedemokraterna.
 • Aktuellt

  Flyktingar från Ukraina erbjuds vaccination

  Region Östergötland kommer att erbjuda kostnadsfri vaccination till personer från Ukraina som har dåligt skydd mot mässling, röda hund, difteri, stelkramp, polio och kikhosta. Erbjudandet omfattar både asylsökande och dem som söker skydd enligt massflyktsdirektivet.
 • Aktuellt

  Ny forskningsstudie om täta bröst

  Kvinnor med tät bröstvävnad löper fem gånger större risk att få bröstcancer. I en färsk studie har Charlotta Dabrosin, professor och överläkare vid onkologiska kliniken på US, undersökt täta bröst och hittat intressanta fynd. När Cancerfonden nyligen lanserade årets Rosa bandet-kampanj var Charlotta Dabrosin på plats för att berätta om sin forskning.
 • Aktuellt

  Karriär inom undersköterskeyrket

  Undersköterskans viktiga och övergripande roll i operationsverksamheten lockade Emelie Johansson att vidareutbilda sig. Nu läser hon på halvtid till specialistundersköterska inom operation och anestesi. – Det är roligt att man som undersköterska har möjlighet att utvecklas, säger hon.
 • Aktuellt

  Förnyad strategi för arbetet mot beroende

  Nu finns en förnyad regional strategi för förebyggande arbete inom alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS) i Östergötland.
 • Aktuellt

  Östergötland först i landet med karriärstege för läkare

  Som första region i landet har Region Östergötland tagit fram en karriärstege för läkare. - Karriärstegarna är ett sätt att göra de interna karriärvägarna och möjligheten till professionell utveckling inom yrket tydligare för medarbetarna, säger Zilla Jonsson, HR-direktör i Region Östergötland.
 • Aktuellt

  Ny studie kring säkrare personförflyttningar

  Personförflyttningar är ett område med hög skaderisk för både vårdpersonal och vårdtagare. Nu startar Arbets- och miljömedicin vid Region Östergötland en studie för att öka kunskapen om personförflyttningar.
 • Aktuellt

  Nya mobila team stärker akutpsykiatrin

  Nu tar Region Östergötland ett nytt steg för att utveckla den psykiatriska vården i länet. För knappt två veckor sedan startade ett mobilt akutpsykiatriskt team sin verksamhet i Norrköping.
 • Aktuellt

  Sommarsäsongen i Östergötland visar på stark återhämtning

  Antalet gästnätter på kommersiella turistboenden uppgick till omkring en miljon i Östergötland under juni, juli och augusti. Det visar ny statistik från Tillväxtverket.
 • Aktuellt

  Samverkan ger tryggare vård för barn

  Ett väntrum på onkologiska kliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping (US) har förbättrats för barn. Det är en del i ett samarbete mellan specialistsjukvården för barn och specialistsjukvården för vuxna för att skapa en tryggare vård för barnen.
 • Aktuellt

  Vinnova tog del av Östergötlands innovationsbredd

  En presentation av Östergötlands innovationsekosystem, diskussioner om stöd till Östergötlands näringsliv och spännande nedslag i ett par av regionens styrkeområden. Det var innehållet när en grupp från innovationsmyndigheten Vinnova nyligen besökte Östergötland för ett studiebesök.
 • Aktuellt

  Skandinaviskt pris till professor på Anopiva

  Professor Michelle Chew har tilldelats Acta-stiftelsens pris av Skandinaviska föreningen för anestesi och intensivvård. ”Jag tänker att priset är ett kvitto på att vi har bra perioperativ vård och intensivvård, och god forskning kring det i Sverige”, säger hon.
 • Aktuellt

  Gravida erbjuds vaccination mot kikhosta

  Gravida i Östergötland kommer att erbjudas kostnadsfri vaccination mot kikhosta. Syftet är att skydda spädbarn mot den potentiellt allvarliga sjukdomen.
 • Aktuellt

  Beslut om överenskommelser inför 2023

  Barns och ungdomars hälsa, cancersjukvård och psykiatri är några av de områden som får del av särskilda satsningar under 2023. Det framgår av de nya överenskommelser som hälso- och sjukvårdsnämnden idag beslutat om.
 • Aktuellt

  Fortsatta satsningar på kollektivtrafiken i Östergötland

  Region Östergötland fortsätter att satsa på en väl utbyggd kollektivtrafik, både i stad och på landsbygden. Det är en del av innehållet i den trafik- och verksamhetsbeställning för 2023-2025 som trafik- och samhällsplaneringsnämnden beslutade om i dag.
 • Aktuellt

  Höstdos vaccin till alla vuxna i länet

  Nu erbjuder Region Östergötland alla som är 18 år eller äldre en påfyllnadsdos vaccin mot covid-19.
 • Aktuellt

  Läget i valet till regionfullmäktige

  Röstsammanräkningen i valet till regionfullmäktige pågår fortfarande. Tidigast i nästa vecka kommer det slutgiltiga valresultatet att kunna presenteras.
 • Aktuellt

  Höstdos till personer från 18 år i riskgrupp

  Region Östergötland erbjuder nu personer som är 18 år eller äldre och tillhör en riskgrupp att få en höstdos vaccin mot covid-19.
 • Aktuellt

  Folke Sjöberg ny ordförande för världsorganisation

  Folke Sjöberg, professor och överläkare vid Brännskadecentrum på Universitetssjukhuset i Linköping, har utsetts till ny ordförande för världsorganisationen för brännskadevård, ISBI. – Ett ärofyllt uppdrag som jag ser fram emot, säger han. I grunden handlar det om att bistå med kompetens och säkra kvaliteten i brännskadevården över hela världen.
 • Aktuellt

  Nya vaccin mot covid-19 tas i bruk

  Vaccin som anpassats för omikronvarianten av coronaviruset börjar nu användas inom Region Östergötland. Samtliga vaccin som används inom regionen bedöms ge ett lika gott skydd mot covid-19.
 • Aktuellt

  Höstdos erbjuds till personer från 65 år

  Region Östergötland erbjuder nu höstdos covid-19-vaccin till personer som är 65 år eller äldre.
 • Aktuellt

  O-husets nya innergård invigd

  På fredagen invigdes O-husets nya innergård på Universitetssjukhuset i Linköping. Gården har fått en helt ny utformning med en grönskande miljö som ska ge lugn, och främja hälsa och rehabilitering.
 • Aktuellt

  Rwandas ambassadör besökte Region Östergötland

  Första steget mot ett samarbete mellan Region Östergötland och sjukvården i Rwanda togs när landets ambassadör i Sverige, Diane Gashumba, nyligen besökte Linköping. Hur samarbetet kan se ut är för tidigt att säga, men riktar sig i huvudsak mot Rwandas mödravård och primärvård.
 • Aktuellt

  Landsbygden bjuder in till årets Östgötadagar

  Den 3-4 september är det dags för årets upplaga av Östgötadagarna. Över 190 företag och föreningar bjuder in till denna höstfest och visar upp något av allt som den östgötska landsbygden har att erbjuda.
 • Aktuellt

  Dags att söka forskarskola inom Nära vård

  Nu kan forskarstuderande anställda i Sydöstra sjukvårdsregionen eller kommunanställda i Östergötland, Kalmar eller Jönköping söka till Region Östergötlands nya forskarskola inom Nära vård. Ansökan är öppen till och med den 15 september.
 • Aktuellt

  Ansöker om nytt tillstånd för nationell högspecialiserad vård

  Region Östergötland kommer att ansöka om tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård inom vulvacancer. Det beslutade regionstyrelsen idag. Regionen har sedan tidigare tillstånd inom tre andra medicinska områden, däribland avancerad kirurgi vid förlossningsskador.
 • Aktuellt

  Fortsatt utbyggnad av regionens laddinfrastruktur

  Utbyggnaden av laddinfrastruktur för eldrivna fordon i Region Östergötlands verksamhet ska fortsätta. Nästa steg är att förse fler vårdcentraler runtom i länet med laddstolpar.
 • Aktuellt

  Höstdos erbjuds till ytterligare grupper

  Region Östergötland erbjuder från och med 1 september en höstdos covid-19-vaccin även till personer som är 70 år eller äldre.
 • Aktuellt

  Goda vanor sprids i ny kampanj

  Nu satsar Region Östergötland på att sprida kunskap om hur man kan leva mer hälsosamt. Kampanjen "Din guide till hälsa – lägg till en god vana" tar upp de viktigaste råden för att hålla sig frisk och ska bidra till att fler känner till hur vi lever hälsosamt, både fysiskt och psykiskt.
 • Aktuellt

  Höstdos vaccin till de äldsta först

  Från och med 1 september erbjuds alla vuxna i länet en påfyllnadsdos vaccin mot covid-19. Erbjudandet skickas ut i åldersordning, med de äldsta först. Olika grupper som löper större risk att bli svårt sjuka prioriteras också.
 • Aktuellt

  Ökad anropsstyrd kollektivtrafik på landsbygden

  Nu införs mer anropsstyrd kollektivtrafik på landsbygden i Östergötland. Ett flertal linjer får flera anropsstyrda turer på helgerna, beslutade trafik- och samhällsplaneringsnämnden i dag.
 • Aktuellt

  De får årets kulturstipendier

  Nu har Region Östergötland utsett årets kulturstipendiater. Stipendiaterna representerar flera olika kulturområden - som musik, konst, film och cirkus.
 • Aktuellt

  Hälsotecken om regionvalet

  Söndagen den 11 september är det val till regionfullmäktige. Vad tycker partierna i fullmäktige i olika frågor? Läs i Hälsotecken valextra som skickas ut till hushållen i Östergötland denna vecka.
 • Aktuellt

  Karl Landergren ny medicinsk direktör i Region Östergötland

  Karl Landergren är ny medicinsk direktör i Region Östergötland. Han kommer närmast från en tjänst som hälso- och sjukvårdsrådgivare i Region Kalmar län.
 • Aktuellt

  ”Vi vill att barn som anhöriga ska känna sig trygga”

  Rättspsykiatriska regionkliniken har gjort sitt andra Barnbokslut. ”Ett kvitto till oss att vi jobbar med ett barnrättsperspektiv för ögonen”, säger Linda Wahlström, kurator och barnrättsombud.
 • Aktuellt

  Naturbruksgymnasiet certifieras för miljöarbete

  Naturbruksgymnasiet i Östergötland har miljöcertifierats. Det har nu uppmärksammats med ceremonier på både Vreta utbildningscentrum och Himmelstalunds utbildningscentrum.
 • Aktuellt

  Godkänd som barnanpassad verksamhet

  Barn- och ungdomskliniken på Vrinnevisjukhuset i Norrköping har godkänts som en barnanpassad verksamhet av Nätverket för Barnanpassad vård. De har gjort en stor genomlysning av sina arbetssätt och identifierat förbättringsområden för barnens rätt. Nu har kliniken fått sitt intyg.

Senast uppdaterad

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

region@regionostergotland.se

Sociala medier