region-ostergotland

Nyheter

Alla nyheter från Region Östergötland.

 • Aktuellt

  Flygtransport av patient i högisolering övades

  I helgen genomförde Universitetssjukhuset i Linköping tillsammans med Norrlands universitetssjukhus och Svenskt Ambulansflyg en gemensam transportövning. Syftet var att testa flygtransport av en högisoleringspatient.
 • Aktuellt

  Fortsatt höga betyg till specialiserad sjukhusvård

  Nio av tio patienter som varit i kontakt med den specialiserade sjukhusvården i Östergötland har fått ett gott helhetsintryck. Det visar resultaten av den senaste nationella patientenkäten, som presenteras i dag.
 • Aktuellt

  Regionens nya forskningspris går till forskare inom akutsjukvård

  Region Östergötlands forskningspris till yngre forskare 2023 går till Daniel Wilhelms, docent och överläkare i akutsjukvård vid Universitetssjukhuset i Linköping. Det beslutade regionstyrelsen idag. Daniel Wilhelms får priset för sina forskningsinsatser inom akutsjukvård som har potentiell stor nytta för de över två miljoner patienter som varje år söker en akutmottagning i Sverige. Det är första gången som priset delas ut.
 • Aktuellt

  Beslut om överenskommelser och uppdrag inför 2024

  Diabetessjukvården, primärvården och äldres hälsa tillhör de områden som får ett resurstillskott inför 2024. Det framgår av de överenskommelser och avtal med hälso- och sjukvården och tandvården, som hälso- och sjukvårdsnämnden idag beslutat om.
 • Aktuellt

  Beroendet av hyrpersonal ska minska

  Nu tar Region Östergötland krafttag för att minska beroendet av hyrpersonal. Kostnaderna ska minskas stegvis de närmaste åren, i hela hälso- och sjukvården. Hyrpersonal som inte arbetar med uppgifter inom dygnet-runt-vården ska vara helt utfasad inom ett år.
 • Aktuellt

  Regioner samverkar om ökad järnvägskapacitet

  Järnvägssträckan mellan Linköping och Jönköping spelar en viktig roll för den regionala utvecklingen. Nu tecknar Region Östergötland och Region Jönköpings län en gemensam avsiktsförklaring om att arbeta för att öka kapaciteten på sträckan och förbättra järnvägssystemet i södra Sverige.
 • Aktuellt

  14 år lång studie visar nya rön om SLE hos män

  En forskningsstudie vid Universitetssjukhuset i Linköping har följt patienter med sjukdomen SLE i Östergötland under 14 år. Studien visar bland annat att män över 55 år blir sjuka i SLE i högre utsträckning än vad som tidigare varit känt.
 • Aktuellt

  Tobaksförebyggande arbete i fokus på LUFT-konferens

  Närmare 25 procent av svenskarna är beroende av nikotin. Rökningen går ned, men bruket av nya produkter, som vitt snus och e-cigaretter, ökar – framför allt bland barn och unga. Om de förändrade tobaksvanorna, nikotinets effekter och förebyggande arbete handlar konferensen LUFT, som hålls i Linköping i slutet av veckan.
 • Aktuellt

  Landsbygden bjuder in till höstens Östgötadagar

  Den 2-3 september är det dags för Östgötadagarna. Region Östergötland arrangerar den årliga höstfesten, som lockar tusentals besökare till den östgötska landsbygden.
 • Aktuellt

  Behandlingar mot åderbråck jämförs i ny avhandling

  Oskar Nelzén, specialistläkare vid thorax-kärlkliniken på Universitetssjukhuset i Linköping, utvecklar och utvärderar i sin avhandling metoder för diagnostisering och behandling av kronisk venös insufficiens, ofta kallat åderbråck.
 • Aktuellt

  Regioner lyfter viktiga åtgärder för Stångådals- och Tjustbanan

  Stångådals- och Tjustbanan spelar en viktig roll för den regionala utvecklingen. Därför gör Region Östergötland och Region Kalmar län en gemensam skrivelse till Trafikverket om prioriterade åtgärder för att rusta upp järnvägssträckan.
 • Aktuellt

  De får årets kulturstipendier

  Region Östergötland har utsett årets kulturstipendiater. Stipendiaterna representerar flera olika kulturområden - som dans, musik och film.
 • Aktuellt

  Varning för bedrägeriförsök på telefon

  Region Östergötland varnar för att bedrägeriförsök på telefon förekommer i länet. Det handlar om personer som utger sig vara från vårdcentralen, i syfte att komma åt bankuppgifter.
 • Aktuellt

  Alla vinner med ny metod för MR-undersökningar

  Att röntgensjuksköterskor söver små barn vid magnetkameraundersökningar har blivit verklighet genom ett samarbete mellan flera verksamheter. Med den nya rutinen görs mer med mindre resurser. ”Arbetssättet innebär en betydligt bättre resursanvändning. Vi vinner alla på det här”, säger röntgensjuksköterskan Johan Kihlberg.
 • Aktuellt

  Godkännande som barnanpassad vård stärker barnets ställning

  H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus har blivit godkänt av Nätverket för barnanpassad vård. ”Det handlar om att stärka barnets ställning i vården”, säger biträdande verksamhetschef Åsa Lundberg.
 • Aktuellt

  Arkitekturfestivalen Arknat bygger unika vindskydd i Östergötland

  Den 11 augusti startar den två veckor långa arkitekturfestivalen Arknat, som arrangeras av föreningen med samma namn. En grupp arkitekturstudenter från hela Norden samlas för att tillsammans utforma och uppföra tre vindskydd i trä som ska förgylla platser kring Tåkern och Omberg.
 • Aktuellt

  Robert Ring ny utvecklingsdirektör

  Robert Ring är ny utvecklingsdirektör i Region Östergötland. Han har lång erfarenhet av att arbeta med utveckling, och beskriver fokus på kvalitet och utveckling som en nyckel framåt för regionen.
 • Aktuellt

  Region Östergötland på plats i Almedalen

  I morgon inleds Almedalsveckan i Visby. Region Östergötland finns på plats tillsammans med Linköpings och Norrköpings kommun, och arrangerar seminarier och panelsamtal under två dagar i East Sweden Arena.
 • Aktuellt

  Bredare perspektiv i ny krisplan för Region Östergötland

  Utvecklingen i omvärlden och det försämrade säkerhetsläget ställer nya och högre krav på samhällets beredskap. I Region Östergötland pågår ett arbete med att på olika sätt stärka motståndskraften och rusta organisationen inför särskilda och extraordinära händelser och kriser. Som ett led i det arbetet har en ny krisplan utarbetats.
 • Aktuellt

  Ny treårsbudget beslutad

  Att vända den negativa ekonomiska utvecklingen och prioritera kärnverksamheten är huvudfokus i Region Östergötlands nya treårsbudget, som regionfullmäktige idag beslutat om.
 • Aktuellt

  Fokus på akut vård under sommaren

  Sommaren är här, och under semesterperioderna i hälso- och sjukvården är det som vanligt fokus på akut vård och vård som inte kan vänta. Antalet öppna vårdplatser blir färre och vård som kan vänta bokas in längre fram.
 • Aktuellt

  21 miljoner till forskning om våld mot äldre

  Kunskapen om våld och övergrepp mot äldre personer på särskilda boenden och inom hemtjänsten ska fördjupas. Ett forskningsprogram som leds av forskare vid Universitetssjukhuset i Linköping, får 21 miljoner kronor för att bland annat utveckla åtgärder som motverkar övergrepp.
 • Aktuellt

  Maria överlevde förlossningen tack vare nytt blod

  Maria Tillfeldt i Linköping drabbades av en livshotande blödning på förlossningen. En akut operation och 13 liter nytt blod räddade hennes liv. Nu vill hon uppmana fler att bli blodgivare.
 • Aktuellt

  Bronkoskopier införs på Vrinnevisjukhuset

  Nu utför Vrinnevisjukhuset i Norrköping bronkoskopier. Det ger patienterna en snabbare diagnos och behandling.
 • Aktuellt

  Hälsoklyftorna fortsätter öka enligt ny folkhälsorapport

  Hälsan i länet blir bättre för många, men inte för alla. De socioekonomiska skillnaderna i hälsa blir allt större. Två tredjedelar av östgötarna har minst en ohälsosam levnadsvana. Alkoholkonsumtionen och rökningen går ner, men en ökande andel lider av psykisk ohälsa, framför allt bland flickor och unga kvinnor. En majoritet av de äldre skattar sin hälsa som god, men det finns stora skillnader inom gruppen.
 • Aktuellt

  Styrketräning ett behandlingsalternativ för kvinnor i klimakteriet

  Styrketräning minskar besvären med värmevallningar och svettningar hos kvinnor i klimakteriet. Det visar en avhandling av Emilia Berin, ST-läkare på kvinnokliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping.
 • Aktuellt

  Mikael Borin blir ny regiondirektör i Region Östergötland

  Regionstyrelsen har utsett Mikael Borin till ny regiondirektör i Region Östergötland. Han kommer närmast från en tjänst som biträdande kommundirektör i Linköpings kommun, men har sedan tidigare lång erfarenhet från regionen.
 • Aktuellt

  HSN-beslut om prostatacancertestning och nära hörselvård

  Region Östergötland ska planera för att införa organiserad prostatacancertestning. Det har hälso- och sjukvårdsnämnden beslutat. Nämnden beslutade också att fortsätta bedriva nära hörselvård i Valdemarsvik, Finspång, Åtvidaberg, Kisa, Boxholm och Ödeshög.
 • Aktuellt

  HSN-beslut om kostnadsbesparande åtgärder

  Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) har idag beslutat om flera kostnadsbesparande åtgärder i hälso- och sjukvården. Den subventionerade TBE-vaccinationen för vuxna upphör och planerna på BB-mottagningen på Lasarettet i Motala och utökad mobil röntgen kommer inte att genomföras.
 • Aktuellt

  Stabsläge efter svår bussolycka

  Regional särskild sjukvårdsledning inrättades på onsdagsmorgonen efter att en svår bussolycka inträffat på väg 35 norr om Åtvidaberg.
 • Aktuellt

  Gastroskopier på medicinmottagningen ökar tillgänglighet

  Ökad tillgänglighet och snabbare diagnoser för patienterna. Det är syftet när gastroskopier numera görs på medicinmottagningen vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping.
 • Aktuellt

  Årets landsbygdsstipendiat utsedd

  Carina Jarhall, Åtvidaberg, ordförande i föreningen Gör Åtvid, har utsetts till Årets landsbygdsstipendiat i Östergötland. Priset på 15 000 kronor delas ut under Östgötadagarna i september.
 • Aktuellt

  Han är årets konsthantverkare

  Hannes Öhman, Vadstena, vid Hannes Woodcraft har utsetts till Årets konsthantverkare i Östergötland. Priset, 15 000 kronor, delas ut under Östgötadagarna i september.
 • Aktuellt

  Miljöteknikpris delades ut på Eday 2023

  Vad kan vi alla göra för att skapa utveckling inom grön omställning? Ett 90-tal deltagare samlades på Eday 2023 torsdag den 25 maj. Som avslutning delades årets miljöteknikpris ut till en inspiratör inom klimatneutralt byggande.
 • Aktuellt

  Nytt tillstånd för nationell högspecialiserad vård

  Region Östergötland har tilldelats ytterligare ett tillstånd för nationell högspecialiserad vård. Tillståndet gäller vård av svåra hudsymtom.
 • Aktuellt

  Region Östergötland deltar i Vitalis

  När e-hälsokonferensen Vitalis startar i dag deltar Region Östergötland i en rad punkter för att berätta om sitt utvecklingsarbete.
 • Aktuellt

  Region Östergötland erbjuder drop in-vaccinering mot HPV

  Tisdagen den 23 maj och torsdagen den 25 maj ordnar Region Östergötland drop in-vaccination mot HPV på Linköpings universitet, Campus Valla och Campus Norrköping. Där erbjuds kvinnor födda 1994-1998 kostnadsfri vaccination mot HPV och får i samband med vaccinationen även ta ett självprov.
 • Aktuellt

  Ny avhandling ger kunskap om åderförkalkning

  Elin Good, ST-läkare vid kardiologiska kliniken på Universitetssjukhuset i Linköping har skrivit en avhandling om aterosklerotiska plack (åderförkalkning). Den svarar på frågor om pålagringar av insidan av blodkärlen.
 • Aktuellt

  Delårsrapport visar på ökat underskott för Region Östergötland

  Det ekonomiska läget för Region Östergötland är bekymmersamt. De tre första månaderna visar på en högre kostnadsutveckling än förväntat. Det visar den delårsrapport som regionstyrelsen beslutade om idag. Arbete pågår med att minska regionens kostnader, men ytterligare insatser behövs.
 • Aktuellt

  1177 direkt på alla vårdcentraler

  Nu finns den nya tjänsten 1177 direkt på samtliga vårdcentraler i Östergötland och på regionala rehab-mottagningar. Nytt är också att patienter kan chatta med vården via 1177 direkt under kvällstid och helger.
 • Aktuellt

  Ny roll utvecklar informationshanteringen i vården

  Vid årsskiftet inrättade Region Östergötland en ny roll som ska fungera som en brygga mellan IT och vårdverksamheten i regionen. ”Det handlar om att fylla ett utrymme där saker ibland har hamnat mellan stolarna, men också att driva på utvecklingen när det gäller informationshantering i vården”, säger Reidar Källström, som är ny Chief Medical Information Officer, CMIO.
 • Aktuellt

  Frågor om skärmtid och tillit i senaste ungdomsenkäten Om mig

  Dagens unga spenderar en stor del av sin tid på digitala medier, vilket påverkar livet och hälsan både positivt och negativt. Det visar resultat från ungdomsenkäten Om mig, som genomförs i Östergötland varje höst. Majoriteten av alla unga i Östergötland har ett högt användande av alla sorters digitala medier, men det finns vissa könsskillnader.
 • Aktuellt

  Dubbelt upp för Östgötadagarna – nu börjar vårens upplaga

  Höstens Östgötadagar får sällskap av en vårlig motsvarighet. Under vårens Östgötadagar den 6-7 maj öppnar mer än 170 landsbygdsföretag och föreningar upp dörrarna för allmänheten.
 • Aktuellt

  Region Östergötland ledde stor övning med Försvarsmakten

  Med cirka 500 deltagare och flera regionala aktörer var gårdagens övning på Malmen i Linköping den största som Region Östergötland deltagit i och lett. Det var också första övningen med Försvarsmakten sedan början av 1990-talet.
 • Aktuellt

  Kenyansk delegation på besök i Region Östergötland

  En grupp från regionen Uasin Gishu i Kenya är under veckan på besök i Östergötland. Syftet är att lära av varandras cancervård.
 • Aktuellt

  Majoritet med postcovid har symtom efter två år

  En stor majoritet av de patienter som vårdades på sjukhus i den första vågen av pandemin och fick måttliga eller svåra symtom på postcovid, hade fortfarande kvar symtom efter två år. I en ny studie rapporterade hela 85 procent av patienterna att de hade kvar symtom som påverkade deras vardag.
 • Aktuellt

  Spelteknik framgång i habilitering

  Ökad fysisk aktivitet och övning i samspel och kommunikation. Det är några lyckade effekter när habiliteringen i Region Östergötland nu erbjuder gaming som träningsform för personer med funktionsnedsättningar.
 • Aktuellt

  Viktigt att den som har fyllt 80 tar påfyllnadsdos mot covid-19

  Nu är det hög tid för alla som är 80 år och äldre, och inte har tagit årets första påfyllnadsdos mot covid-19, att göra det. ”Covid-19 och viruset sprids fortfarande i samhället, så det är viktigt att vaccinera sig om man är äldre. Det minskar risken att bli allvarligt sjuk om man blir smittad”, säger Kerstin Jonsson, vaccinsamordnare i Region Östergötland.
 • Aktuellt

  ­­Närvårdsplatser invigda i Kisa

  Ett vårdcentrum i Kinda kommun har kommit ett steg närmare med invigningen av närvårdsplatserna på Bergdala i Kisa. ”Det är en vinst för medborgarna att kunna få den vård man behöver så nära som möjligt”, säger regionrådet Annicki Oscarsson (KD).
 • Aktuellt

  Samövar för barnens bästa

  När ett barn med livshotande tillstånd kommer till akuten samverkar medarbetare från olika kliniker och ambulanspersonal. I går övade de tillsammans på Clinicum vid Universitetssjukhuset i Linköping.
 • Aktuellt

  Kulturstipendiater prisades av regionfullmäktige

  Tonsättare, bildkonstnärer, filmare, författare och cirkusartist. 2022 års kulturstipendiater representerar en bredd av konstnärliga uttryck. Vid tisdagens regionfullmäktige fick de ta emot sina stipendier.
 • Aktuellt

  Ny operationsmetod på Vrinnevisjukhuset ger snabb återhämtning

  Mindre smärta, snabbare återhämtning och färre komplikationer för patienter som måste operera bort livmodern. Vrinnevisjukhuset i Norrköping är ett av de första sjukhusen i landet som använder en ny och lindrigare operationsmetod.
 • Aktuellt

  Region Östergötland inrättar stort pris till unga kliniska forskare

  Region Östergötland inrättar ett stort forskningspris för yngre kliniska forskare. Det omfattar både ett personligt pris och forskningsanslag på en miljon kronor årligen under tre års tid.
 • Aktuellt

  Klart med tillförordnad regiondirektör

  Karl Landergren går in som tillförordnad regiondirektör medan arbetet med att rekrytera en efterträdare till Krister Björkegren pågår. Det beslutade regionstyrelsen idag.
 • Aktuellt

  Utredning kring vårdplatser presenterad

  Behovet av vårdplatser idag och i framtiden och vilka faktorer som påverkar vårdplatssituationen analyseras i en ny utredning som idag presenterats för regionstyrelsen. Rapporten beskriver också de åtgärder som pågår och som planeras.
 • Aktuellt

  Kultur – och biblioteksplaner för Östergötland på remiss

  Ökad bredd, konstnärlig utveckling och nyttjande av kulturens kraft. Det är huvudmålen i den nya regionala kulturplanen. I onsdags beslutade regionutvecklingsnämnden om remissversionen som nu skickas ut för synpunkter.
 • Aktuellt

  Engångssatsning ska utveckla Östgötaleden

  Region Östergötland vill skapa sammanhängande och turistvänliga vandringsmöjligheter längs Östgötaleden. Nu satsas engångsmedel för att utreda förutsättningarna. En engångssatsning görs även på omställningsstöd för näringslivet, där bland annat Företagsjouren förstärks.
 • Aktuellt

  1177 direkt – ny digital ingång till vården införs i Östergötland

  Under våren inför Region Östergötland en ny digital ingång till hälso- och sjukvården.
  I den nya tjänsten 1177 direkt kan invånaren starta sitt ärende digitalt istället för att ringa sin vårdcentral, svara på frågor om sina symtom och få möjlighet att chatta med vårdpersonal.
 • Aktuellt

  Krister Björkegren blir regiondirektör i Halland

  Krister Björkegren har meddelat att han slutar som regiondirektör i Östergötland för att tillträda motsvarande tjänst i Region Halland den 1 juni. Rekrytering av ny regiondirektör kommer att inledas omgående.
 • Aktuellt

  Aktuella EU-frågor i årsöversikt

  Nu är årets upplaga av Region Östergötlands EU-årsöversikt klar. Den lyfter fram aktuella händelser i EU ur ett östgötskt perspektiv. Nytt för i år är att översikten finns i ett blädderbart webbformat.
 • Aktuellt

  Konditionsträning efter mildare stroke bra för återhämtning

  Konditionsträning som startar tidigt efter en mildare stroke kan påverka återhämtningen positivt. Det visar en nyligen publicerad avhandling av Klas Sandberg, sjukgymnast på medicinkliniken vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping.
 • Aktuellt

  Uppföljning av hjärtstoppspatienter ger tidigare fortsatt vård

  Nu börjar Region Östergötland följa upp alla patienter som överlevt ett hjärtstopp. De som behöver stöd och rehabilitering ska hittas tidigare genom hjärtstoppsmottagningar på länets tre sjukhus.
 • Aktuellt

  Annica Öhrn ny hälso-och sjukvårdsdirektör

  Annica Öhrn blir ny hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Östergötland och efterträder Lena Lundgren som går i pension. Annica är idag biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör och har lång erfarenhet från olika befattningar inom regionen.
 • Aktuellt

  Nytt uppdrag inom nationell högspecialiserad vård till Östergötland

  Region Östergötland har fått ytterligare ett tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård. Denna gång handlar det om vård vid könsdysfori.
 • Aktuellt

  Henrik Schildt ny IT-direktör

  Henrik Schildt är ny IT-direktör i Region Östergötland. Han kommer närmast från en tjänst som teamchef och konsult på PwC Advisory.
 • Aktuellt

  US bland världens bästa sjukhus

  Universitetssjukhuset i Linköping (US) rankas som ett av de 250 bästa sjukhusen i världen. Enligt en sammanställning som tidskriften Newsweek har gjort listas US på plats 176.
 • Aktuellt

  Förstoppning hos barn påverkar familjelivet

  Många barn drabbas av förstoppning. Det är vanligt att både föräldrar och barn skäms över besväret som kan påverka familjelivet lika mycket som andra barnsjukdomar. Att få stöd från vården och bli tagen på allvar kan lindra känslan. Det visar sjuksköterskan Gunilla Flankegård i sin licentiatavhandling.
 • Aktuellt

  Ansöker om nya tillstånd för nationell högspecialiserad vård

  Region Östergötland ansöker om tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård inom ytterligare två områden. Det handlar om högisoleringsvård vid högsmittsamma sjukdomar och vård av svåra hudsymtom.
 • Aktuellt

  Vårdval inom samtalsbehandling förbereds

  Tillgången till samtalsbehandling inom specialiserad öppenvårdspsykiatri behöver öka. Därför planerar Region Östergötland att införa ett vårdval på området.
 • Aktuellt

  Invånarnas förtroende för sjukvården fortsatt högt

  En majoritet av invånarna i Östergötland anser sig ha tillgång till den vård de behöver och stort förtroende för hälso- och sjukvården. Det visar 2022 års hälso- och sjukvårdsbarometer.
 • Aktuellt

  IT-problemen åtgärdade

  Region Östergötland har avvecklat särskild sjukvårdsledning och är åter i normalläge efter att under helgen ha hanterat de IT-problem som inträffade i fredags morse. Orsaken till störningarna var fel i hårdvara.
 • Aktuellt

  Stabslägen på grund av störningar i flera vårdsystem

  Region Östergötland har sedan tidigt på fredagsmorgonen driftstörningar i flera vårdsystem. Regionen har etablerat särskild sjukvårdsledning och befinner sig i regionalt stabsläge och lokala stabslägen på de tre sjukhusen.
 • Aktuellt

  Stabsläge på grund av IT-störningar

  Region Östergötland har sedan tidigt på fredagsmorgonen driftstörningar i interna IT-system. Det finns i nuläget ingenting som tyder på att det är relaterat till någon cyberincident.
 • Aktuellt

  Precisionsmedicinskt laboratorium samlar kompetensen

  Nu stärker Region Östergötland sin position när det gäller precisionsmedicin och precisionshälsa. Sedan årsskiftet är kompetensen samlad i ett precisionsmedicinskt laboratorium som ska driva på utvecklingen inom det laborativa området.
 • Aktuellt

  Åter normalläge efter telefonistörning

  Under onsdagsförmiddagen påverkades Region Östergötland av en driftstörning i telefoni och internet. Orsaken var en driftstörning hos Telia, som nu är åtgärdad.
 • Aktuellt

  Gava i Motala tog emot Etikpriset

  Geriatriska akutvårdsavdelningen, gava, på Lasarettet i Motala får Etikpriset 2022. Förutom diplom och ära får avdelningen 75 000 kronor.
 • Aktuellt

  Samtalsgrupper är ett stöd för patienter med bröstcancer

  För att hjälpa bröstcancerpatienter i sin rehabilitering har ett projekt med samtalsgrupper startats på Universitetssjukhuset i Linköping. ”Vi hade i många år sett att det fanns ett behov. Rehabilitering är viktigt, redan från det första cancerbeskedet”, säger Darija Duronja Kokic, kurator.
 • Aktuellt

  Patientdelaktighet i primärvården årets FORSS-projekt

  Vilka faktorer hindrar patienter från att vara delaktiga i vården? Och vilka faktorer gynnar patienters delaktighet? Det är några av frågorna som Ann Catrine Eldh, professor vid Linköpings universitet, och hennes forskargrupp hoppas få svar på i sin treåriga studie som utsetts till årets FORSS-projekt.
 • Aktuellt

  Nya Hälsotecken med fokus på tandvård

  Det nya numret av Hälsotecken landar nu i brevlådorna och har tema tänder och tandvård. Svenskarnas munhälsa är mycket bättre i dag än för några decennier sedan. Det innebär att tandvården behöver ställa om för att lägga fokus där behoven är som störst.
 • Aktuellt

  Ny HR-direktör i Region Östergötland

  Ingegerd Engquist är ny HR-direktör i Region Östergötland. Hon har lång erfarenhet av ledande HR-befattningar i stora organisationer.
 • Aktuellt

  Dags att ta subventionerat TBE-vaccin

  Sedan årsskiftet subventionerar Region Östergötland TBE-vaccin till alla barn och vuxna. För den som vill vara skyddad i sommar är det dags att planera in sina sprutor.
 • Aktuellt

  Negativt resultat i bokslut för 2022

  Det preliminära bokslutsresultatet för Region Östergötland 2022 är minus 110 miljoner kronor. Det negativa resultatet förklaras av en negativ avkastning på placerade medel utifrån utvecklingen på den finansiella marknaden samt underskott inom hälso- och sjukvården. Till stor del har detta kunnat finansieras av högre skatteintäkter och statsbidrag.
 • Aktuellt

  Vårdval införs inom gynekologi

  Region Östergötland inför vårdval inom öppenvård för gynekologi. Målet är att förbättra tillgängligheten och öka valfriheten för patienterna.
 • Aktuellt

  Ambulerande vaccinationer i Östergötland

  För att underlätta för östgötar som vill vaccinera sig åker vaccinationskliniken ut på en turné i länet. I bagaget finns vaccination mot covid-19, säsongsinfluensa, TBE, HPV för de kvinnor som ingår i studien samt kikhostevaccin för gravida.
 • Aktuellt

  Busslinjer i Norrköpings kommun återinförs

  Nu återinförs busslinjen mellan Vånga och Norrköping och en busslinje mellan Krokek och Åby startas. Det beslutade trafik- och samhällsplaneringsnämnden i dag.
 • Aktuellt

  Lättare att hitta rätt på regionens nya webb

  En tydligare struktur som gör det lättare för användarna att hitta rätt. Det är en av förändringarna när Region Östergötland i dag lanserar en ny och modern webbplats som bygger på en ny teknisk plattform.
 • Aktuellt

  Dags att söka Forsknings-ALF 2024

  Nu kan de som är disputerade och anställda i Sydöstra sjukvårdsregionen eller vid Linköpings universitet söka medel inom Forsknings-ALF. Utlysningen öppnar den 1 januari 2023 och stänger den 10 februari 2023.
 • Aktuellt

  Justerade högkostnadsskydd och nya taxor i tandvården

  Högkostnadsskyddet för öppenvård och läkemedel samt Folktandvårdens taxor höjs under 2023.
 • Aktuellt

  Brännskadecentrum utbildar EU-team

  Vid en större brännskadekatastrof i Europa behöver europeiska länder samarbeta om patienter och vårdplatser. Brännskadecentrum vid Universitetssjukhuset i Linköping är just nu med och utbildar europeiska team som snabbt ska kunna sättas in vid masskadesituationer vid bränder.
 • Aktuellt

  Region Östergötland får tillstånd för nationell högspecialiserad vård av vulvacancer

  Region Östergötland har tilldelats ytterligare ett tillstånd för nationell högspecialiserad vård. Tillståndet gäller behandling av vulvacancer.
 • Aktuellt

  Nya projekt stärker konkurrenskraften

  En digital hub för framtidens flyg och flygsystem och en testbädd för additiv tillverkning, så kallad 3D-printning. Två nya projekt som ska bidra till att stärka regionens konkurrenskraft.
 • Aktuellt

  Ansträngt i vården – viktigt att motverka smittspridning

  Läget i sjukvården i länet är just nu mycket ansträngt. Antalet fall av influensa, RS-virus och covid-19 ökar snabbt, samtidigt som det är brist på vårdplatser på sjukhusen.
 • Aktuellt

  Investeringsstöd och utvecklingsmedel till Östgötaleden

  Region Östergötland har beviljats pengar till två nya projekt för att fortsätta stärka kvalitén på Östgötaleden och utveckla samordningen kring leden.
 • Aktuellt

  Uppmanar fler att vaccinera sig

  Spridningen av luftvägsinfektioner som covid-19 och säsongsinfluensa ökar nu kraftigt, samtidigt som årets största helger står för dörren. "Alla som kan, vill fira jul med sina nära och kära och då är det väldigt bra att vara vaccinerad", säger Kerstin Jonsson, vaccinationssamordnare i Region Östergötland.
 • Aktuellt

  De hjälper patienter att fatta svåra beslut

  Med ökad kunskap om våra gener följer ibland svåra frågeställningar. En patient som vet att den har anlag för svår sjukdom kan försöka förebygga den, men insikten kan också vara tung att bära. Genetiska vägledare är tätt knutna till den här utvecklingen inom precisionsmedicin. Deras uppgift är att guida patienter till väl avvägda beslut, utifrån informationen i generna.
 • Aktuellt

  Akut blodbrist i Östergötland

  En havererad blodbuss har halverat inflödet av blod till den östgötska sjukvården under den senaste veckan och kommer göra så även denna vecka. Därför behövs nu omgående påfyllning av blod.
 • Aktuellt

  De första vårdbesöken avgörande för hur unga vuxna söker vård

  Varje vårdbesök för unga vuxna är viktigt för hur väl de kommer att ta emot egenvårdsråd och söka vård i framtiden. Att de unga vuxna känner sig tagna på allvar och får bra råd är avgörande. Det visar en avhandling av Lisa Viktorsson, Region Östergötland.
 • Aktuellt

  Fortsatt satsning på Visual Sweden

  En utvärdering av satsningen Visual Sweden visar att innovationsmiljön har skapat en imponerande innovationskraft i regionen och har en framskjuten position, både nationellt och internationellt. Satsningen går nu in i nästa fas med fortsatt finansiering från den statliga innovationsmyndigheten Vinnova och Region Östergötland.
 • Aktuellt

  Ny undersökning visar på Östergötlands attraktivitet

  En nyligen genomförd undersökning visar att majoriteten av östgötarna är positiva till turismen i regionen och att de anser att besökare bidrar till ett berikat utbud av verksamheter, aktiviteter och evenemang.
 • Aktuellt

  Beslut om höjt OB-tillägg för att underlätta bemanning

  En höjd ersättning för arbete på obekväm tid (OB) för främst sjuksköterskor kommer att införas nästa år. Det beslutade regionstyrelsen på onsdagen. Syftet med den riktade satsningen är att underlätta bemanningen av dygnet-runt-verksamheten.
Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

010-103 00 00 (växel)

Sociala medier