region-ostergotland

Nyheter

Alla nyheter från Region Östergötland.

 • Strejken skapar oro inför sommarperioden

  Fler samhällsfarliga konfliktåtgärder har dragits tillbaka av Vårdförbundet från den pågående strejken vid Universitetssjukhuset i Linköping. Det handlar bland annat om sjuksköterskor vid infektionskliniken och reumatologen. ”Det är positivt, men vi ser med stor oro på hur vården kommer att påverkas vid en fortsatt strejk när vi nu går in i sommarperioden”, säger Karl Landergren, medicinsk direktör i Region Östergötland.
 • Niclas Lindahl ny HR-direktör i Region Östergötland

  Niclas Lindahl blir ny HR-direktör i Region Östergötland. Han kommer närmast från en tjänst som förhandlare på Sveriges kommuner och regioner (SKR).
 • Många östgötar påverkas vid en strejk på vårdcentralerna

  Om inte parterna enas, träder Vårdförbundets strejkvarsel mot 26 av regionens vårdcentraler i kraft tisdagen den 11 juni klockan 11.00. ”Tillgängligheten på de vårdcentraler som berörs kommer att vara begränsad. Strejken kommer att få allvarlig påverkan för patienter och invånare”, säger Karl Landergren, medicinsk direktör i Region Östergötland.
 • Fler samhällsfarliga konfliktåtgärder lyfts bort

  Region Östergötland och Vårdförbundet har förhandlat om ytterligare samhällsfarliga konfliktåtgärder, dels i den varslade strejken på vårdcentralerna från den 11 juni, dels i den pågående strejken på US. Förhandlingarna avslutades i enighet och Vårdförbundet drar tillbaka de konfliktåtgärder som Region Östergötland har identifierat som samhällsfarliga.
 • Beslut om utökad rättspsykiatrisk vård

  Rättspsykiatriska kliniken i Vadstena behöver fler vårdplatser och för det har hälso- och sjukvårdsnämnden beslutat att avsätta 18,7 miljoner kronor varje år. Pengarna ska finansiera nya vårdplatser för att möta det ökade vårdbehovet.
 • 1177 direkt pausas den 10 juni

  Från den 10 juni och under resterande del av 2024 görs ett uppehåll av den nya, digitala tjänsten med chattfunktion, 1177 direkt.
 • Ny arbetsorganisation för Region Östergötland presenterad

  Förslaget till ny arbetsorganisation för Region Östergötland har nu presenterats i sin helhet för de fackliga organisationerna och för regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden inför kommande beslut. Förändringarna är en konsekvens av den minskning av antalet medarbetare som görs i regionen, och innebär förändringar i såväl vårdutbud som arbetssätt och organisation.
 • Strejken har inletts - slår hårt mot vården i Östergötland

  Klockan 11.00 på tisdagen trädde Vårdförbundets strejk vid Universitetssjukhuset i Linköping i kraft. Strejken väntas få allvarlig påverkan på vården i hela regionen.
  – Vi lägger just nu all vår kraft på att säkerställa att alla som behöver vård ska få det, säger Karl Landergren, medicinsk direktör i Region Östergötland.
 • Strejk får allvarlig påverkan på vården i Östergötland

  Vårdförbundets varslade strejk får allvarlig påverkan på framför allt Universitetssjukhuset i Linköping. Även den övriga vården är sedan tidigare påverkad av konflikten och påverkas ytterligare av strejken. Ett omfattande arbete pågår med att hantera konsekvenserna för att säkra att patienter och invånare får den vård de behöver.
 • Årets landsbygdsstipendiat utsedd

  Björn Granstrand, Vadstena, som lyfter fram besöksmål bortom de stora attraktionerna, har utsetts till Årets landsbygdsstipendiat i Östergötland. Priset på 15 000 kronor delas ut i samband med Östgötadagarna i september.
 • Samhällsfarliga konfliktåtgärder lyfts bort från strejkvarsel

  Förhandlingarna mellan Region Östergötland och Vårdförbundet om samhällsfarliga konfliktåtgärder avslutades i enighet på torsdagsförmiddagen. Vårdförbundet drar tillbaka de konfliktåtgärder som Region Östergötland identifierat som samhällsfarliga från den varslade strejken med start den 4 juni.
 • De är årets konsthantverkare

  Maja Magnuson Wiklund och Helena Höglund, Björke väveri i Söderköping, har utsetts till Årets konsthantverkare i Östergötland. Priset, 15 000 kronor, delas ut i samband med Östgötadagarna i september.
 • Region Östergötland ser risker för patientsäkerhet vid strejk

  Efter en bedömning av vad en strejk skulle innebära för sjukvården konstaterar Region Östergötland att det finns risk för fara för människors liv eller risk för bestående ohälsa hos patienter om strejken skulle träda ikraft. Därför har arbetsgivaren skickat en begäran om förhandling angående samhällsfarlig konflikt till Vårdförbundet i Östergötland.
 • Vårdförbundet varslar om strejk i Region Östergötland

  Vårdförbundet har i den pågående konflikten varslat om strejk i fem regioner, bland annat i Region Östergötland. Arbete pågår nu med att analysera vad strejkvarslet innebär och vilka konsekvenser det kan få om det träder i kraft. Utgångspunkten för arbetet är att patientsäkerheten alltid måste värnas – ingen patient ska utsättas för risker till följd av konflikten.
 • Regionen bjuder in till ABC-partnerskap för stärkt psykisk hälsa

  Att göra något som känns meningsfullt tillsammans med andra har visat sig vara ett bra sätt att motverka psykisk ohälsa. Region Östergötland arbetar sedan några år med konceptet ABC för god psykisk hälsa inom primärvård och tillsammans med flera kommuner. Nu bjuder regionen in andra aktörer att bli ABC-partner.
 • Stort utbud vid vårens Östgötadagar

  Den 18-19 maj är det dags för vårens Östgötadagar. Hundratals företagare öppnar sina dörrar under helgen, och allmänheten har chans att uppleva landsbygdens smultronställen i försommartid. Region Östergötland står bakom arrangemanget.
 • 1177 direkt pausas

  Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat om ett temporärt uppehåll under 2024 av tjänsten 1177 direkt. Bakgrunden är regionens ansträngda situation med bland annat hyrutfasning och varsel.
 • Svårupptäckt sjukdomstillstånd hos barn undersöks i ny avhandling

  Det är svårt att upptäcka barnreumatism som har satt sig i käkleden. Om sjukdomen inte upptäcks i tid så kan både tillväxt och funktion i käken påverkas negativt. Nu visar ny forskning på flera faktorer som på sikt kan förbättra diagnostiken.
 • Vårdförbundets blockad har trätt i kraft

  Vårdförbundets övertidsblockad trädde i kraft på torsdagen klockan 16.00. Konflikten berör samtliga regioner. Region Östergötland har förberett sig för att hantera konsekvenserna av blockaden.
 • Folktandvården Östergötland först ut som universitetssjukvårdsenhet

  Folktandvården Östergötland blir en universitetssjukvårdsenhet. Det är första gången en tandvårdsorganisation får denna status i Sverige.
 • Dans för alla under Dansens vecka

  Det kommer att dansas i alla Östergötlands 13 kommuner när Dansens vecka äger rum för 13:e året. Programmet är fyllt med både workshopstillfällen och dansföreställningar i olika genrer, för såväl barn och unga som den äldre befolkningen.
 • Användningen av vitt snus och vapes ökar stort bland unga

  Fler ungdomar än någonsin tidigare snusar och använder vapes medan cigaretter och alkohol minskar. Och av ungdomarnas svar beror det på att vitt snus och vapes anses tilltalande och ofarliga, medan de flesta känner till riskerna med alkohol och cigaretter. Det visar de senaste resultaten från ungdomsenkäten Om mig.
 • Miljöpriset till Vårdcentralen Boxholm och Service US

  Vårdcentralen Boxholm och Service US är mottagare av Region Östergötlands miljöpris. Priset belönar verksamheter som gjort insatser för miljön. Vårdcentralen Boxholm har kunnat minska antalet patientresor till US genom att själva genomföra tåtrycksmätning. Service US prisas för en lösning för att rädda tvätt som råkat slängas i soporna.
 • Ny ansökan om uppdrag inom nationell högspecialiserad vård

  Region Östergötland ansöker om att få bedriva nationell högspecialiserad vård inom ytterligare ett område. Denna gång handlar det om perifer facialispares, en form av förlamning av ansiktsnerven.
 • Reviderar hållbarhetsprogram för mer el från kärnkraft

  Region Östergötland reviderar inriktningen i sitt hållbarhetsprogram, för att öppna för användning av kärnkraftsbaserad el. Prognoserna visar att det skulle innebära en årlig besparing på cirka fyra miljoner kronor för regionens verksamheter.
 • Vårdcentraler måste betala för digital utomlänsvård

  Kostnaderna för den digitala utomlänsvården har stigit i Region Östergötland de senaste åren. Som en följd av ökade kostnader och ansträngd ekonomi, ändras ersättningsmodellen inom vårdval primärvård den 1 april. Vårdcentraler i regionen kommer då att behöva betala en del av kostnaden vid digital utomlänsvård.
 • Vårdos mot covid-19 ger fortsatt skydd för äldre och personer med omsorgsbehov

  I samband med vårens vaccindos mot covid-19 erbjuder Region Östergötland drop in-vaccination på flera orter, som komplement till tidsbokning. Påfyllnadsdosen är viktig för att personer i rekommenderade grupper ska ha ett fortsatt skydd mot allvarlig sjukdom och komplikationer i samband med covid-19.
 • Plan ska stärka idrottens betydelse i Östergötland

  Utveckla samverkan med idrottsrörelsen för en bättre folkhälsa och för ett starkare näringsliv. Det är några syften med den idrottspolitiska plan för 2024-2026 som regionutvecklingsnämnden antog i dag.
 • Nystart för unik hjärt- och lungstudie på US

  Den världsunika forskningsstudien inom hjärta, kärl och lungor – Scapis – fortsätter. I går invigdes den andra delen av studien vid Universitetssjukhuset i Linköping (US). Här ska 2 500 deltagare följas upp.
 • Gott förtroende för sjukvården i länet

  Nästan nio av tio invånare i Östergötland anser sig ha tillgång till den sjukvård de behöver och en majoritet har förtroende för hälso- och sjukvården. Det visar den senaste nationella undersökningen Hälso- och sjukvårdsbarometern.
 • Region Östergötland varslar 900 om uppsägning

  Region Östergötland lägger ett varsel om uppsägning som omfattar 900 anställda. Det har regionstyrelsen idag beslutat. Bakgrunden är det mycket allvarliga ekonomiska läget i regionen, som kräver fler åtgärder för att bromsa kostnadsutvecklingen.
 • Avgift införs för viss vaccination mot covid-19

  Hälso- och sjukvårdsnämnden har sagt ja till en ny överenskommelse med Östergötlands stadsmission, där människor i utsatthet ges möjlighet till sjukvård i Stadsmissionens lokaler. Nämnden beslutade även om avgifter för viss vaccination mot covid-19.
 • Samlad cancervård målet för Linköping Cancer Center

  Det nybildade Linköping Cancer Center samlar alla verksamheter som arbetar med cancer i en gemensam struktur för att höja kvaliteten på vård, utbildning och forskning. Ett av de första målen är att ackreditera cancervården enligt Organisation of European Cancer Institutes (OECI) standarder. ”En av de stora fördelarna med att arbeta i ett cancercenter är att det blir lättare att möta patienternas individuella behov”, säger vårddirektör Ninnie Borendal Wodlin.
 • Hjärtinfarktsvård i Motala på förstaplats i Swedeheart

  Lasarettet i Motala är på delad förstaplats i det nationella kvalitetsregistret Swedehearts årsrapport för 2023.
 • Dubbla vinnare när Etikpriset delades ut

  Cancer- och lungsjukvårdsenheten och akutmottagningen på Universitetssjukhuset i Linköping, är båda vinnare av Etikpriset 2023. Förutom diplom och ära får avdelningarna dela på prissumman 75 000 kronor.
 • Avdelning C126 Thoraxkirurgi vinner VFU-pris

  Avdelning C126 Thoraxkirurgi på Universitetssjukhuset i Linköping tilldelas årets VFU-pris. ”Dagens student – framtidens kollega, det är så vi tänker”, säger Camilla Gustavsson, vårdenhetschef.
 • Företagsjouren hjälper när det krisar

  Många företagare kämpar i ensamhet när bolaget går dåligt. Men det finns hjälp att få. Företagsjouren i Region Östergötland har hjälpt 350 krisande företag sedan starten 2014.
 • Legionella har upptäckts på Universitetssjukhuset i Linköping

  Förhöjda halter av bakterien legionella har upptäckts på Universitetssjukhuset i Linköping. Åtgärder genomförs nu, främst genom att spola igenom vattenledningarna med hett vatten, vilket dödar bakterien. Duschförbud har införts på hela sjukhuset.
 • Minus 1 504 miljoner i bokslut för 2023

  Det preliminära bokslutsresultatet för Region Östergötland 2023 är minus 1 504 miljoner kronor, vilket är 454 miljoner sämre än det budgeterade resultatet på minus 1 050 miljoner kronor. Försämringen beror på hälso- och sjukvårdens underskott som uppgår till 1 667 miljoner kronor.
 • Avsteg tillåts när hyrpersonal fasas ut

  Region Östergötland tar krafttag för att minska hyrbemanningen inom hälso- och sjukvården. Nu tillåts verksamheter att göra vissa avsteg från överenskommelser om tillgänglighet, samtidigt som vården ska säkras för patienter som är allvarligt sjuka eller har stora vårdbehov.
 • Kvinnors hälsa före och efter obesitaskirurgi studeras i ny avhandling

  Rebecca Paul, klinisk doktorand vid kirurgiska kliniken på Vrinnevisjukhuset i Norrköping, har skrivit en avhandling om kvinnor med obesitas, före och efter obesitaskirurgi, med fokus på kvinnors hälsa och livskvalitet.
 • Årets FORSS-projekt kan minska behovet av kirurgiska ingrepp

  Även om tandlossning minskar, är det fortfarande en vanlig inflammatorisk sjukdom som i värsta fall leder till förlust av tänder och lägre livskvalitet. I årets FORSS-projekt ska övertandläkaren Shariel Sayardoust vid specialisttandvården på Folktandvården Östergötland studera om ett tillägg av ett protein i samband med mekanisk behandling minskar behovet av kirurgi.
 • Agnes sökte hjälp hos kvinnokliniken efter svår kamp med många jobbiga symtom och sjukhusbesök

  Förra vintern väntade Agnes Åberg från Karlshamn sitt första barn. När värkarna kom igång förlöpte allt normalt till en början. På väg ut fastnade bebisen med axeln. I det dramatiska slutskedet när läkaren drog ut lilla Selma, gick Agnes sönder.
 • Höjda högkostnadsskydd och patientavgifter 2024

  De nya avgiftsbestämmelserna som gäller från och med 1 januari 2024 påverkar patientavgifter för bland annat besök på akutmottagningar, ambulanstransporter och sjukresor.
 • Råd från barnakuterna i infektionstider

  Just nu sprids flera infektioner i samhället, varav de flesta orsakar förkylningssymtom och feber. Det medför en hög belastning på barnakuterna i länet.
 • Hälsotecken sätter luppen på nationell högspecialiserad vård

  Lagom till jul delas nya Hälsotecken ut i brevlådorna. Temat i det här numret av tidningen är nationell högspecialiserad vård.
 • Bred samverkan om konstnärlig utbildning för unga med funktionsnedsättning i Östergötland

  Snart kan en utbildning inom olika konstformer för ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning, bli verklighet i Östergötland. Region Östergötland, Linköpings kommun och Norrköpings kommun har gjort en gemensam överenskommelse om att stötta arvsfondsprojektet ”Scenen är mitt liv!”.
 • Mobil pionjär firar 30 år

  Mobila omvårdnadsteamet i Motala var bland de första i landet att erbjuda psykiatrisk vård i hemmet för patienterna. I år firar verksamheten 30 år och arbetssättet väcker intresse över hela landet. "Vi ger både hemsjukvård och akutvård som alternativ till traditionell slutenvård och det är många som vill veta hur vi arbetar", berättar vårdenhetschef Evelina Sjöblom.
 • Högisoleringsvård vid Universitetssjukhuset i Linköping blir nationell högspecialiserad vård

  Som en av två enheter i landet får Region Östergötland tillstånd att bedriva nationell högisoleringsvård vid högsmittsamma sjukdomar. Universitetssjukhuset i Linköping har sedan länge haft möjlighet att vårda patienter med bekräftad eller misstänkt högsmittsam allvarlig infektion och utvecklat en unik kompetens inom högisoleringsvård och -transport.
 • Vaccination ger bra skydd inför storhelgerna

  Vaccinationen mot influensa och covid-19 pågår till och med 28 februari 2024. Nu kan även alla som är 18-64 år boka tid eller besöka drop in för vaccination.
 • Regionstyrelsen ställer sig bakom SKR-rekommendation om minskad hyrbemanning

  Region Östergötland ställer sig bakom Sveriges kommuner och regioners rekommendation att kraftig minska hyrbemanningen i regionens verksamheter. I Östergötland pågår nu ett arbete för att tidigarelägga utfasningen av bemanningsföretag.
 • Beslut om Folktandvårdens dimensionering och lokalisering

  Bastandvård och förebyggande tandvård ska fortsatt finnas i alla länets kommuner, men den avancerade tandvården koncentreras på sikt till färre orter. Det beslutade regionstyrelsen i dag utifrån ett förslag om framtida dimensionering och lokalisering av Folktandvården i Östergötland.
 • Tillfällig blockering på webbplatser

  Uppdatering 6/12: Sårbarheten är identifierad. Efter analys tillsammans med leverantör, är beslutet att häva geoblockeringen. Därmed är tillgängligheten till regionens webbplatser åter i normalläge.
 • Mer distansarbete ställer nya krav

  Allt fler jobbar hemifrån och det ställer nya krav på samhällsplaneringen. Nu har en rapport om betydelsen av ökat distansarbete tagits fram.
 • Nominera till etikpriset senast 31 december

  Etikpriset delas varje år ut till en grupp i Region Östergötland verksam inom hälso- och sjukvården, som medvetet arbetat för att främja gott bemötande och ett etiskt förhållningssätt. Både personer inom Region Östergötland och allmänheten kan nominera kandidater innan ansökningsperioden går ut den 31 december.
 • Regionen tar fram strategier för näringsliv och innovation

  Tydliga mål som olika aktörer kan arbeta gemensamt kring. Det kommer att vara en viktig del av innehållet i en näringslivsstrategi och i en innovationsstrategi som Region Östergötland ska ta fram nästa år.
 • Ny regional kulturplan beslutad

  Ökad bredd, konstnärlig utveckling och nyttjande av kulturens kraft. Det är huvudmålen i den nya regionala kulturplanen för Östergötland, som nu har fastställts av regionfullmäktige. Även den regionala biblioteksplanen fastställdes.
 • Fullmäktigebeslut om höjda patientavgifter 2024

  Regionfullmäktige har beslutat om nya avgiftsbestämmelser för 2024. Det påverkar patientavgifter för bland annat besök på akutmottagningar, ambulanstransporter och sjukresor.
 • Forskningspris delades ut för första gången

  I samband med Forskningens dag fick Daniel Wilhelms, docent och överläkare i akutsjukvård vid Universitetssjukhuset i Linköping, ta emot Region Östergötlands forskningspris till yngre forskare 2023. ”Jag ser priset som ett erkännande, inte bara till mig utan till alla mina kollegor på akutmottagningen i Linköping”, säger Daniel Wilhelms.
 • Vårdcentrum Finspång vann Vårdbyggnadspriset

  Vårdcentrum i Finspång vann på torsdagen Vårdbyggnadspriset som delas ut av Forum Vårdbyggnad. Priset uppmärksammar goda exempel inom arkitektur, med innovativa vårdmiljöer och goda processer.
  – Jätteroligt, säger Carola Skogwik, chef för Vårdcentrum Finspång. Den här byggnaden skapar förutsättningar för våra medarbetare att jobba med god och nära vård.
 • Regionen öppnar för privata utförare inom gynekologi i öppenvård

  Hälso- och sjukvårdsnämnden har godkänt förslaget till regelbok för vårdval gynekologi i öppenvård. Därmed blir det möjligt för privata vårdgivare att etablera sig inom öppenvårdsgynekologin.
 • Covid-19 ökar – så kan smittan begränsas

  Smittspridningen av covid-19 ökar i Östergötland. För att begränsa smittan uppmanas nu östgötarna att stanna hemma om de får symtom.
 • Fler avgångar och snabbare linjer i kollektivtrafiken i Östergötland

  Kollektivtrafiken i Mjölby, Motala, Norrköping och Ödeshög kommer att förändras nästa år. Det är en del av innehållet i den trafik- och verksamhetsbeställning för 2024-2026 som trafik- och samhällsplaneringsnämnden beslutade om i dag.
 • Vårdfastigheter nominerade till byggnadspris

  Två av Region Östergötlands fastigheter är nominerade till Vårdbyggnadspriset som delas ut av Forum Vårdbyggnad i november. Det är Vårdcentrum Finspång och Rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena som båda har chans att ta hem priset.
 • En vecka med fokus på innovation

  Den 6–12 november är East Sweden Innovation Week tillbaka igen, med möten och event över hela länet. En av höjdpunkterna är Innovation Day torsdagen den 9 november som handlar om tillämpad AI.
 • Beslut om utökat anställningsstopp

  Beslut om utökat anställningsstopp i hälso- och sjukvården har idag fattats efter förhandling med de fackliga organisationerna. Anställningsstoppet gäller från den 1 november. Bakgrunden är regionens mycket ansträngda ekonomiska situation med stora underskott i hälso- och sjukvården.
 • Höstens vaccinationer mot covid-19 och influensa

  Folkhälsomyndigheten har uppdaterat rekommendationerna för vaccination mot covid-19. Nytt är bland annat att det räcker med en dos för ovaccinerade för att få grundskydd, att riskgrupperna erbjuds samtidig vaccination mot säsongsinfluensa och att alla i åldern 18-64 som önskar en påfyllnadsdos är välkomna att ta den.
 • Programmet spikat för årets temavecka Om psykisk hälsa

  Nu är programmet klart för årets temavecka Om psykisk hälsa. Den 13-19 november bjuds det på kostnadsfria föreläsningar på Louis de Geer i Norrköping samt filmvisningar på andra orter i östra länsdelen.
 • Beslut att bygga upp kompetenscentrum inom precisionshälsa

  Ett kompetenscentrum för att kunna dra nytta av utvecklingen inom precisionshälsa ska byggas upp i Region Östergötland. Det handlar bland annat om att kunna erbjuda fler patienter skräddarsydd diagnostik, behandling och uppföljning, och att fortsätta utveckla diagnostiken med hjälp av artificiell intelligens.
 • Regioner samverkar för ökad konkurrenskraft

  Region Östergötland och Region Kalmar län vill samverka för att tillsammans bli mer konkurrenskraftiga. Nu tecknar därför de båda regionerna en avsiktsförklaring om att gemensamt jobba med besöks – och investeringsfrämjande arbete liksom med kompetensförsörjning och kompetensutveckling.
 • Kraftigt ökande underskott i Region Östergötland

  Den ekonomiska situationen i Region Östergötland har fortsatt att försämras och det kommer att behövas fler kraftfulla åtgärder för att bryta kostnadsutvecklingen. I den senaste delårsrapporten och helårsbedömningen pekar prognosen mot ett underskott på över 1,6 miljarder kronor för 2023 om inget görs. Av detta står hälso- och sjukvården för minus 1,1 miljarder.
 • Östgötska krafter samlades kring kompetensförsörjning

  Möjligheten att använda artificiell intelligens (AI) i rekrytering, att länsperspektivet kan lösa det som inte den nationella politiken kan, och värdefulla kontakter. Det är några av deltagarnas insikter efter den regionala konferensen Framtid Östergötland, som också får en fortsättning.
 • Världsdagen för psykisk hälsa med livspusslet som tema

  Den 10 oktober är utsedd av WHO till Världsdagen för psykisk hälsa. I Östergötland uppmärksammas dagen med prova på-aktiviteter, utställare och föreläsningar på årets tema Livspusslet för dig som är mitt i livet. Två av dem som föreläser under dagen är På spåret-duon Hanna Hellquist och Ina Lundström.
 • Flygtransport av patient i högisolering övades

  I helgen genomförde Universitetssjukhuset i Linköping tillsammans med Norrlands universitetssjukhus och Svenskt Ambulansflyg en gemensam transportövning. Syftet var att testa flygtransport av en högisoleringspatient.
 • Fortsatt höga betyg till specialiserad sjukhusvård

  Nio av tio patienter som varit i kontakt med den specialiserade sjukhusvården i Östergötland har fått ett gott helhetsintryck. Det visar resultaten av den senaste nationella patientenkäten, som presenteras i dag.
 • Regionens nya forskningspris går till forskare inom akutsjukvård

  Region Östergötlands forskningspris till yngre forskare 2023 går till Daniel Wilhelms, docent och överläkare i akutsjukvård vid Universitetssjukhuset i Linköping. Det beslutade regionstyrelsen idag. Daniel Wilhelms får priset för sina forskningsinsatser inom akutsjukvård som har potentiell stor nytta för de över två miljoner patienter som varje år söker en akutmottagning i Sverige. Det är första gången som priset delas ut.
 • Beslut om överenskommelser och uppdrag inför 2024

  Diabetessjukvården, primärvården och äldres hälsa tillhör de områden som får ett resurstillskott inför 2024. Det framgår av de överenskommelser och avtal med hälso- och sjukvården och tandvården, som hälso- och sjukvårdsnämnden idag beslutat om.
 • Beroendet av hyrpersonal ska minska

  Nu tar Region Östergötland krafttag för att minska beroendet av hyrpersonal. Kostnaderna ska minskas stegvis de närmaste åren, i hela hälso- och sjukvården. Hyrpersonal som inte arbetar med uppgifter inom dygnet-runt-vården ska vara helt utfasad inom ett år.
 • Regioner samverkar om ökad järnvägskapacitet

  Järnvägssträckan mellan Linköping och Jönköping spelar en viktig roll för den regionala utvecklingen. Nu tecknar Region Östergötland och Region Jönköpings län en gemensam avsiktsförklaring om att arbeta för att öka kapaciteten på sträckan och förbättra järnvägssystemet i södra Sverige.
 • 14 år lång studie visar nya rön om SLE hos män

  En forskningsstudie vid Universitetssjukhuset i Linköping har följt patienter med sjukdomen SLE i Östergötland under 14 år. Studien visar bland annat att män över 55 år blir sjuka i SLE i högre utsträckning än vad som tidigare varit känt.
 • Tobaksförebyggande arbete i fokus på LUFT-konferens

  Närmare 25 procent av svenskarna är beroende av nikotin. Rökningen går ned, men bruket av nya produkter, som vitt snus och e-cigaretter, ökar – framför allt bland barn och unga. Om de förändrade tobaksvanorna, nikotinets effekter och förebyggande arbete handlar konferensen LUFT, som hålls i Linköping i slutet av veckan.
 • Landsbygden bjuder in till höstens Östgötadagar

  Den 2-3 september är det dags för Östgötadagarna. Region Östergötland arrangerar den årliga höstfesten, som lockar tusentals besökare till den östgötska landsbygden.
 • Behandlingar mot åderbråck jämförs i ny avhandling

  Oskar Nelzén, specialistläkare vid thorax-kärlkliniken på Universitetssjukhuset i Linköping, utvecklar och utvärderar i sin avhandling metoder för diagnostisering och behandling av kronisk venös insufficiens, ofta kallat åderbråck.
 • Regioner lyfter viktiga åtgärder för Stångådals- och Tjustbanan

  Stångådals- och Tjustbanan spelar en viktig roll för den regionala utvecklingen. Därför gör Region Östergötland och Region Kalmar län en gemensam skrivelse till Trafikverket om prioriterade åtgärder för att rusta upp järnvägssträckan.
 • De får årets kulturstipendier

  Region Östergötland har utsett årets kulturstipendiater. Stipendiaterna representerar flera olika kulturområden - som dans, musik och film.
 • Varning för bedrägeriförsök på telefon

  Region Östergötland varnar för att bedrägeriförsök på telefon förekommer i länet. Det handlar om personer som utger sig vara från vårdcentralen, i syfte att komma åt bankuppgifter.
 • Alla vinner med ny metod för MR-undersökningar

  Att röntgensjuksköterskor söver små barn vid magnetkameraundersökningar har blivit verklighet genom ett samarbete mellan flera verksamheter. Med den nya rutinen görs mer med mindre resurser. ”Arbetssättet innebär en betydligt bättre resursanvändning. Vi vinner alla på det här”, säger röntgensjuksköterskan Johan Kihlberg.
 • Godkännande som barnanpassad vård stärker barnets ställning

  H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus har blivit godkänt av Nätverket för barnanpassad vård. ”Det handlar om att stärka barnets ställning i vården”, säger biträdande verksamhetschef Åsa Lundberg.
 • Arkitekturfestivalen Arknat bygger unika vindskydd i Östergötland

  Den 11 augusti startar den två veckor långa arkitekturfestivalen Arknat, som arrangeras av föreningen med samma namn. En grupp arkitekturstudenter från hela Norden samlas för att tillsammans utforma och uppföra tre vindskydd i trä som ska förgylla platser kring Tåkern och Omberg.
 • Robert Ring ny utvecklingsdirektör

  Robert Ring är ny utvecklingsdirektör i Region Östergötland. Han har lång erfarenhet av att arbeta med utveckling, och beskriver fokus på kvalitet och utveckling som en nyckel framåt för regionen.
 • Region Östergötland på plats i Almedalen

  I morgon inleds Almedalsveckan i Visby. Region Östergötland finns på plats tillsammans med Linköpings och Norrköpings kommun, och arrangerar seminarier och panelsamtal under två dagar i East Sweden Arena.
 • Bredare perspektiv i ny krisplan för Region Östergötland

  Utvecklingen i omvärlden och det försämrade säkerhetsläget ställer nya och högre krav på samhällets beredskap. I Region Östergötland pågår ett arbete med att på olika sätt stärka motståndskraften och rusta organisationen inför särskilda och extraordinära händelser och kriser. Som ett led i det arbetet har en ny krisplan utarbetats.
 • Ny treårsbudget beslutad

  Att vända den negativa ekonomiska utvecklingen och prioritera kärnverksamheten är huvudfokus i Region Östergötlands nya treårsbudget, som regionfullmäktige idag beslutat om.
 • Fokus på akut vård under sommaren

  Sommaren är här, och under semesterperioderna i hälso- och sjukvården är det som vanligt fokus på akut vård och vård som inte kan vänta. Antalet öppna vårdplatser blir färre och vård som kan vänta bokas in längre fram.
 • 21 miljoner till forskning om våld mot äldre

  Kunskapen om våld och övergrepp mot äldre personer på särskilda boenden och inom hemtjänsten ska fördjupas. Ett forskningsprogram som leds av forskare vid Universitetssjukhuset i Linköping, får 21 miljoner kronor för att bland annat utveckla åtgärder som motverkar övergrepp.
 • Maria överlevde förlossningen tack vare nytt blod

  Maria Tillfeldt i Linköping drabbades av en livshotande blödning på förlossningen. En akut operation och 13 liter nytt blod räddade hennes liv. Nu vill hon uppmana fler att bli blodgivare.
 • Bronkoskopier införs på Vrinnevisjukhuset

  Nu utför Vrinnevisjukhuset i Norrköping bronkoskopier. Det ger patienterna en snabbare diagnos och behandling.
 • Hälsoklyftorna fortsätter öka enligt ny folkhälsorapport

  Hälsan i länet blir bättre för många, men inte för alla. De socioekonomiska skillnaderna i hälsa blir allt större. Två tredjedelar av östgötarna har minst en ohälsosam levnadsvana. Alkoholkonsumtionen och rökningen går ner, men en ökande andel lider av psykisk ohälsa, framför allt bland flickor och unga kvinnor. En majoritet av de äldre skattar sin hälsa som god, men det finns stora skillnader inom gruppen.
 • Styrketräning ett behandlingsalternativ för kvinnor i klimakteriet

  Styrketräning minskar besvären med värmevallningar och svettningar hos kvinnor i klimakteriet. Det visar en avhandling av Emilia Berin, ST-läkare på kvinnokliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping.
 • Mikael Borin blir ny regiondirektör i Region Östergötland

  Regionstyrelsen har utsett Mikael Borin till ny regiondirektör i Region Östergötland. Han kommer närmast från en tjänst som biträdande kommundirektör i Linköpings kommun, men har sedan tidigare lång erfarenhet från regionen.
Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier