region-ostergotland

Kontaktinformation

Det finns olika sätt att kontakta Region Östergötland.

Huvudkontor och växel

Till växeln: 010-103 00 00
E-post: region@regionostergotland.se
Organisationsnummer: 23 21 00-0040

Brevlådan bevakas av registrator vid Region Östergötlands regionledningskontor. Inkommande e-post bedöms och registreras i diariet enligt gällande lagar och skickas sedan vidare till handläggare.

Tänk på att aldrig skicka e-post med personlig information, exempelvis ditt personnummer eller uppgifter som rör din hälsa. Av säkerhetsskäl kan vi tyvärr inte hantera patientärenden eller besvara frågor om vård via e-post. Logga in på 1177.se Länk till annan webbplats. för att kontakta vården på ett säkert sätt eller kontakta din mottagning direkt via telefon.

Postadress:
Region Östergötland
581 91 Linköping

Besöksadress:
Regionhuset
S:t Larsgatan 49 B
Linköping

Hälso- och sjukvården

Kontaktinformation till vården finns på 1177.se Länk till annan webbplats.
Här hittar du alla kontaktuppgifter till bland annat vårdcentraler och mottagningar.

Vid akut vårdsituation, ring 112.
Vid akut tandvård, ring 1177 för att nå jourhavande tandläkare.

Söka vård i Region Östergötland

Politisk ledning

Regionråd, oppositionsråd och gruppledare

Anmäl misstanke om jäv, mutor eller tjänstefel

Här kan du som är medarbetare, student, praktikant, konsult eller inhyrd personal i Region Östergötland anonymt anmäla misstänkta allvarliga missförhållanden som rör anställda eller förtroendevalda inom Region Östergötland och regionens bolag.

Mer om visselblåsartjänsten

Senast uppdaterad

Tänk på detta

Brev, fax och e-post till Region Östergötland blir normalt allmän handling, vilket innebär att massmedia och allmänhet kan ha rätt att läsa innehållet.

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

010-103 00 00 (växel)

Sociala medier