region-ostergotland

Officiell anslagstavla

Här publiceras anslagsbevis av protokoll, tillkännagivanden och kungörelser. Det är även möjligt att ta del av den officiella anslagstavlan i regionhusets entré på S:t Larsgatan 49 B.

Anslag

Överklagan av beslut

Varje medlem i en region har rätt att överklaga regionens beslut. Överklagandet ska skickas direkt till förvaltningsrätten senast tre veckor efter att beslutsprotokollet har anslagits. Förvaltningsrätten gör en laglighetsprövning för att se om beslutet strider mot någon lag eller författning, till exempel genom att det har begåtts något formellt fel eller om Region Östergötland har överskridit sina befogenheter.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier