region-ostergotland

Fokus på akut vård under sommaren

Sommaren är här, och under semesterperioderna i hälso- och sjukvården är det som vanligt fokus på akut vård och vård som inte kan vänta.

Målet inför sommaren är att möta patienternas behov av vård, samtidigt som medarbetarna ska kunna få välbehövlig vila och återhämtning. Resurserna koncentreras till akut vård och vård som inte kan vänta. Det handlar till exempel om akut medicinsk och kirurgisk vård, cancervård och förlossningsvård.

– Som invånare ska man känna sig trygg med att söka vård i sommar och att vården finns där om man behöver den, säger Jessica Frisk, som är vårddirektör i Region Östergötland.

– Däremot kan det finnas tillfällen då många söker vård samtidigt, och då kan man behöva vänta längre än vanligt. Vi prioriterar alltid den som har störst behov först. Man kan kontakta 1177 för att få råd om var, när och om man ska söka vård.

Planerade operationer, återbesök och annat som inte är akut flyttas fram till efter sommaren. Antalet vårdplatser på sjukhusen minskar också under sommaren.

– Vårdplatssituationen i länet är ungefär densamma som inför förra året, men vi har haft en tuff start på semesterperioden. Vi är tacksamma att konflikten med Vårdförbundet är löst, både för patienter och för medarbetare och chefer, säger Jessica Frisk.

Regionens sjukhus och kliniker har ett nära samarbete kring vårdplatser och samverkar också med grannregionerna i den sydöstra sjukvårdsregionen.

– Vi har också förstärkt ledningen av sjukvården för att underlätta arbetet när det är högt tryck på vårdplatserna. Det finns bra rutiner och beredskap för att kunna hantera ansträngda lägen. Vi hjälps åt på många olika sätt, säger Jessica Frisk.

Text: kommunikationsenheten

Bra att tänka på som patient under sommaren

  • Vänta inte med att söka vård vid akut allvarlig sjukdom eller skada. Akut vård och vård som inte kan vänta är alltid prioriterad, även på sommaren.
  • Planerad och icke akut vård dras ner under sommaren. Därför kan väntetider för återbesök och liknande vara längre än vanligt.
  • Många vårdärenden, som att förnya recept, boka tid för vaccination eller förlänga läkarintyg kan göras genom e-tjänster på 1177.se.
  • På 1177.se finns också kvalitetssäkrad information och råd om egenvård.
Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier