region-ostergotland

Sök handlingar och beslut

Alla medborgare har rätt att ta del av Region Östergötlands och andra myndigheters allmänna handlingar, som exempelvis beslut, protokoll och upphandlingar. Det kallas för offentlighetsprincipen och regleras i Tryckfrihetsförordningen, som är en av våra grundlagar.

Sök i diariet

Region Östergötlands diarium Länk till annan webbplats.

Begär ut allmänna handlingar

Begär ut en allmän handling genom att kontakta registrator på e-post: registrator@regionostergotland.se

En allmän handling är en handling som förvaras hos en myndighet och är inkommen till myndigheten eller upprättad där. En allmän handling kan i sin tur vara offentlig eller hemlig, alltså belagd med sekretess. Det finns flera skäl till att handlingar är sekretessbelagda. Ett av de vanligaste är att skydda enskildas personliga förhållanden.

En handling kan begäras ut skriftligen eller muntligen och du har rätt att vara anonym. Du behöver inte heller uppge varför du begär ut handlingen. I vissa fall kan det dock vara nödvändigt för Region Östergötland att veta vem som ska ha handlingen och vad den ska användas till, för att kunna göra en sekretessprövning.

Om du vill ha en kopia på handlingen skickad till dig, behöver du uppge adressuppgifter. Region Östergötland tar ut en avgift för kopior av allmänna handlingar. Avgiften är fastställd av Regionfullmäktige.

En begäran om utlämnande av allmän handling ska behandlas skyndsamt. Det innebär i praktiken att du ska få ta del av handlingen omedelbart eller inom någon dag. Ibland kan det ta längre tid om det rör sig om ett omfattande material.

Expeditionstider för ärenden om allmänna handlingar

Registraturens expeditionstider är måndag-fredag klockan 9.30-11.30 och 13.00-15.00. Under semesterperiod och enstaka dagar i samband med storhelger kan dessa tider avvika.

Tidsbokning görs via e-post registrator@regionostergotland.se eller via telefon 010-103 00 00 (växel).

Avgifter för kopior

Avgifter för kopia (en kopierad handling, en elektronisk handling, en handling som skannas för elektronisk utlämnande eller en handling som ska skickas digitalt):

  • 1-9 sidor: 0 kronor
  • 10 sidor: 60 kronor
  • För varje sida utöver 10 sidor: 6 kronor

För kopia av sin egen journal vid ett och samma tillfälle: högst 450 kronor

För kopia av sin egen logglista vid ett tillfälle per år: högst 150 kronor. Ytterligare beställning samma år sker till ordinarie avgift.

Avgift för betygsavskrift: 250 kronor per betyg.

Avgift för övrig avskrift/utskrift (avskrift av allmän handling eller utskrift av ljud- och bildupptagning): 150 kronor per påbörjad fjärdedels arbetstimm.

Med avskrift/utskrift anses även kopia av allmän handling som förvaras på ett äldre medium, såsom en CD-skiva, diskett eller liknande format som enbart kan kopieras genom manuell hantering

Avgift för ultraljudsbild: 50 kronor

Äldre arkiverade handlingar

Om du söker en äldre handling, eller en handling som du inte vet var den finns, kan du få hjälp av regionarkivet, Region Östergötlands arkiv.

Hos regionarkivet förvaras arkiv från hela Region Östergötland, främst handlingar som är tio år eller äldre. Regionarkivet lämnar ut handlingar till sjukvården, men även till forskare och privatpersoner. Arkiven rör inte bara vårdverksamheter utan även verksamheter som arbetsförmedling, skolor, barnhem, kollektivtrafik och länspolis.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Kontakta regionarkivet

Telefon: 010-103 71 75, telefontid vardagar klockan 8.00-10.00.

E-post: regionarkivet@regionostergotland.se
Fax: 010-103 77 09

Postadress:
Regionarkivet
Region Östergötland
581 85 Linköping

Besöksadress: Roxtorpsgatan 9, Linköping

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier