region-ostergotland

Beslut om utökad rättspsykiatrisk vård

Rättspsykiatriska kliniken i Vadstena behöver fler vårdplatser och för det har hälso- och sjukvårdsnämnden beslutat att avsätta 18,7 miljoner kronor varje år. Pengarna ska finansiera nya vårdplatser för att möta det ökade vårdbehovet.

Regionerna ansvarar för att utföra vård när någon döms till rättspsykiatrisk vård. Eftersom vårdtiderna för dem som döms till rättspsykiatrisk vård blir längre, frigörs färre platser för nya patienter. Beläggningsgraden är hög på alla rättspsykiatriska vårdplatser i landet.

– För att kunna fullfölja vårt ansvar enligt lagen, måste vi bygga ut den rättspsykiatriska vården. Vi har kunnat köpa vårdplatser i andra regioner, men nu är det fullbelagt överallt, säger Fredrik Sjöstrand (M), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Den utökade budgetramen inom rättspsykiatrin motsvarar totalt tolv vårdplatser. Fyra av dessa skapas genom att den befintliga anläggningen i Vadstena byggs om. Åtta nya vårdplatser tillkommer på Tinnerbäckshuset, US, Linköping.

– Regionerna kan inte styra inflödet av patienter och i kombination med längre vårdtider är det ett nationellt bekymmer. Det behövs både utbyggnad och nya arbetssätt, för att kunna möta de ökade behoven inom rättspsykiatrisk vård, säger Fredrik Sjöstrand.

Den årliga kostnaden på 18,7 miljoner kronor, är baserad på vad den befintliga verksamheten kostar. I beräkningen ingår även iordningsställande av lokaler i Vadstena och Linköping. Arbetet påbörjas under 2024. Regionernas ansvar regleras i lagen om rättspsykiatrisk vård.

Upphandling om vuxenpsykiatrisk öppenvård

En förnyad upphandling av vuxenpsykiatrisk öppenvård ska göras eftersom det nuvarande avtalet upphör den 30 november 2025. Nämnden har beslutat att ett förslag till kravspecifikation ska tas fram.

Överenskommelse om utskrivningar sägs upp

Överenskommelsen mellan regionen och länets kommuner om utskrivningar från sluten hälso- och sjukvård sägs upp från och med 1 juli i år. I stället ska en ny överenskommelse arbetas fram och gälla från halvårsskiftet 1 juli 2025.

Text: kommunikation


Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier