region-ostergotland

Strejken skapar oro inför sommarperioden

Fler samhällsfarliga konfliktåtgärder har dragits tillbaka av Vårdförbundet från den pågående strejken vid Universitetssjukhuset i Linköping. Det handlar bland annat om sjuksköterskor vid infektionskliniken och reumatologen. ”Det är positivt, men vi ser med stor oro på hur vården kommer att påverkas vid en fortsatt strejk när vi nu går in i sommarperioden”, säger Karl Landergren, medicinsk direktör i Region Östergötland.

Region Östergötland har fortlöpande följt konsekvenserna av de pågående konfliktåtgärderna och har under veckan vid flera tillfällen förhandlat med Vårdförbundet om de konfliktåtgärder som av regionen bedömts som samhällsfarliga. Den senaste förhandlingen handlade bland annat om att säkerställa vården för patienter med stora medicinska behov vid infektionskliniken och reumatologiska kliniken på Universitetssjukhuset i Linköping (US).

Förhandlingarna slutade i enighet, vilket innebär att Vårdförbundet drar tillbaka de åtgärder som skulle inneburit en risk för människors liv och hälsa från den pågående strejken på US. Därutöver har Vårdförbundet gjort ett undantag för kontaktsjuksköterskor inom hudcancerområdet. Från och med torsdagen klockan 07.00 har Vårdförbundet också dragit tillbaka strejken vid röntgenkliniken vid Universitetssjukhuset.

– Det är positivt att Vårdförbundet har valt att dra tillbaka konfliktåtgärder som skulle ha inneburit en fara för människors liv och hälsa, säger Karl Landergren, medicinsk direktör i Region Östergötland. Det är vårt ansvar att upprätthålla patientsäkerheten och se till att våra patienter får den vård de behöver.

Inför sommaren ser dock Region Östergötland en risk för stora konsekvenser i hälso- och sjukvården, med tanke på de påfrestningar vården normalt ställs inför under semesterperioden.

– Ju längre strejken på US och de 26 vårdcentralerna pågår, desto större blir konsekvenserna, säger Karl Landergren.

– Under sommaren har vi redan en ansträngd situation för att klara bemanningen, där vi får anpassa verksamheten och rikta in oss på akut vård och vård som inte kan vänta, för att kunna ge våra medarbetare semester. I det läget ser vi stora risker med en strejk.
Därför kommer Region Östergötland att fortsätta förhandlingarna med Vårdförbundet om samhällsfarliga konfliktåtgärder.

Klockan 11.00 på torsdagen presenterade medlarna ett bud för parterna. Anna Cederlöf, tillförordnad HR-direktör i Region Östergötland ser positivt på att det nu har kommit ett bud.

– Nu hoppas jag att båda parter kan komma till förhandlingsbordet och komma fram till ett avtal så att konflikten kan få ett slut. Den här strejken drabbar alla östgötar som behöver vård och den innebär stora påfrestningar på hälso- och sjukvården, säger Anna Cederlöf.

Text: kommunikation

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier