region-ostergotland

Lex Maria-ärenden

Lex Maria-anmälningar är en del av patientsäkerhetsarbetet som Region Östergötland arbetar aktivt med. Om en patient skadas inom vården är verksamhetens chefläkare skyldig att göra en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Aktuella ärenden

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Kontakt

Kontakta chefläkarenheten i de olika länsdelarna:

E-post centrala länsdelen
CheflakareCentrala@regionostergotland.se

E-post östra länsdelen
CheflakareOster@regionostergotland.se

E-post västra länsdelen
CheflakareVaster@regionostergotland.se

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier