region-ostergotland

Livshotande tillstånd vid avstängt dränage av hjärnvätska (RÖ 2024/5464)

Chefläkare Tatiana Jaklovska vid Universitetssjukhuset i Linköping har gjort en anmälan enligt lex Maria

Diarienummer: RÖ 2024/5464

Patient med hydrocefalus, onormal ökning av hjärnvätska, har vid senaste röntgenologisk undersökning uppvisat tecken för att kirurgiskt anlagt dränage av hjärnvätska inte fungerar tillfredställande och att tryck i centrala nervsystemet ökat jämfört med tidigare undersökning. Patienten fick ingen behandling och försämrades succesivt med behov av akut inneliggande sjukhusvård. Fördröjning av åtgärder i samband med det akuta vårdtillfället ledde till ett livshotande tillstånd. Patient återhämtat sig efter omedelbar operation och intensivvårdsbehandling.

En intern utredning är genomförd.

För mer information kontakta: Chefläkare Tatiana Jaklovska, 010-103 00 00

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier