region-ostergotland

Fördröjd diagnos och behandling av malign sjukdom (RÖ 2023/14307)

Chefläkare Tatiana Jaklovska vid Universitetssjukhuset i Linköping har gjort en anmälan enligt Lex Maria.

Diarienummer: RÖ 2024/14307

Patient remitterad till specialiserad vård för skyndsam utredning inom så kallad standardiserat vårdförlopp. Den kliniska bilden och provresultat vid undersökning uppfattas inte som avvikande och man avstår därför från att genomföra alla inplanerade utredningsmoment. Vid senare radiologisk uppföljning konstateras progress av malign sjukdom. Fördröjning av diagnostik och försenad start av behandling kan komma att påverka behandlingseffekt framgent.

En intern utredning är genomförd.

För mer information kontakta: Chefläkare Tatiana Jaklovska, 010-103 00 00

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier