region-ostergotland

Diagnostisk felbedömning (RÖ 2024/1897)

Chefläkare Anna Oscarsson Tibblin vid Universitetssjukhuset i Linköping har gjort en anmälan enligt lex Maria.

Diarienummer: RÖ 2024/1897

Händelsen rör en person som erhållit en shunt mellan hjärnans hålrum och bukhålan någon månad tidigare. Personen söker på vårdcentral för en knöl vid operationssåret på buken. Efter samråd med kollega och med specialistläkare misstänks en blodansamling som man beslutar att försöka tömma. Efter snittet lagts tömmer det sig ryggmärgsvätska, vilket föranleder att patienten behöver genomgå en reoperation.

En intern utredning är genomförd.

För mer information kontakta: Chefläkare Anna Oscarsson Tibblin, 010-103 00 00

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier