region-ostergotland

Olycksrapporter

Vid olyckor eller andra händelser där media söker information om patienters tillstånd, lämnar Region Östergötland ut olycksfallsrapporter via växeln.

Telefon växel: 010-103 00 00

Rapporterna innehåller standarduppgifter om skadans allvarlighetsgrad. Vilka uppgifter som kan lämnas ut avgör behandlande läkare.

Journalister som önskar information efter en händelse ringer Region Östergötlands växel, som läser upp innehållet i rapporten. Om ingen rapport finns framme, kontaktar växeln aktuell klinik, som skriver en rapport och skickar den till växeln.

Ibland kan det dröja innan en rapport kommer fram och det kan också vara svårt att ge exakt besked om när den kommer. Detta beror ofta på de svåra förutsättningar som råder vid akuta skador och olyckor.

Vid fall av uppsåtligt grovt våld och där det kan finnas en hotbild lämnas inga uppgifter ut. Uppgifter lämnas inte heller ut om en drabbad persons identitet är känd.

Vid problem med att få fram olycksfallsrapporter, kontakta pressekreteraren (dagtid, vardagar) eller pressjouren via växeln.

Kontakt

Bodil KnuthammarPressekreterare
Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier