region-ostergotland

Försenad diagnos (RÖ 2024/4290)

Chefläkare Erik Fransson har gjort en anmälan enligt lex Maria.

Diarienummer: RÖ 2024/4290

Patient boende i annat län som kontaktar 1177 nattetid där sjuksköterska från Region Östergötland hanterar ärendet. Patienten har besvär med sin andning, kan inte ligga ned utan måste sitta framåtböjd. Framkommer att patienten nyligen gjort en undersökning av sitt hjärta och att en av hjärtats klaffar inte sluter tätt. Får rådet att kontakta närmaste jourmottagning på morgonen efter när mottagningen öppnar. Det visar sig att patienten senare under natten försämras kraftigt, förs till sjukhus, men avlider på grund av att hjärtat sviktar.

Internutredning är utförd.

För mer information kontakta: Chefläkare Erik Fransson, 010-103 00 00

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier