region-ostergotland

Pressmaterial

Här visas regionens senaste pressmeddelanden. I vårt externa pressrum hos Via TT hittar du fler pressmeddelanden, kontaktuppgifter och bilder som är fria för publicering.

Pressmeddelanden


 • Fler samhällsfarliga konfliktåtgärder har dragits tillbaka av Vårdförbundet från den pågående strejken vid Universitetssjukhuset i Linköping. Det handlar bland annat om sjuksköterskor vid infektionskliniken och reumatologen. ”Det är positivt, men vi ser med stor oro på hur vården kommer att påverkas vid en fortsatt strejk när vi nu går in i sommarperioden”, säger Karl Landergren, medicinsk direktör i Region Östergötland.

 • Niclas Lindahl blir ny HR-direktör i Region Östergötland. Han kommer närmast från en tjänst som förhandlare på Sveriges kommuner och regioner (SKR).

 • Om inte parterna enas, träder Vårdförbundets strejkvarsel mot 26 av regionens vårdcentraler i kraft tisdagen den 11 juni klockan 11.00. ”Tillgängligheten på de vårdcentraler som berörs kommer att vara begränsad. Strejken kommer att få allvarlig påverkan för patienter och invånare”, säger Karl Landergren, medicinsk direktör i Region Östergötland.

 • Region Östergötland och Vårdförbundet har förhandlat om ytterligare samhällsfarliga konfliktåtgärder, dels i den varslade strejken på vårdcentralerna från den 11 juni, dels i den pågående strejken på US. Förhandlingarna avslutades i enighet och Vårdförbundet drar tillbaka de konfliktåtgärder som Region Östergötland har identifierat som samhällsfarliga.

 • Rättspsykiatriska kliniken i Vadstena behöver fler vårdplatser och för det har hälso- och sjukvårdsnämnden beslutat att avsätta 18,7 miljoner kronor varje år. Pengarna ska finansiera nya vårdplatser för att möta det ökade vårdbehovet.

 • Förslaget till ny arbetsorganisation för Region Östergötland har nu presenterats i sin helhet för de fackliga organisationerna och för regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden inför kommande beslut. Förändringarna är en konsekvens av den minskning av antalet medarbetare som görs i regionen, och innebär förändringar i såväl vårdutbud som arbetssätt och organisation.

 • Klockan 11.00 på tisdagen trädde Vårdförbundets strejk vid Universitetssjukhuset i Linköping i kraft. Strejken väntas få allvarlig påverkan på vården i hela regionen. – Vi lägger just nu all vår kraft på att säkerställa att alla som behöver vård ska få det, säger Karl Landergren, medicinsk direktör i Region Östergötland.

 • Vårdförbundets varslade strejk får allvarlig påverkan på framför allt Universitetssjukhuset i Linköping. Även den övriga vården är sedan tidigare påverkad av konflikten och påverkas ytterligare av strejken. Ett omfattande arbete pågår med att hantera konsekvenserna för att säkra att patienter och invånare får den vård de behöver.

 • Björn Granstrand, Vadstena, som lyfter fram besöksmål bortom de stora attraktionerna, har utsetts till Årets landsbygdsstipendiat i Östergötland. Priset på 15 000 kronor delas ut i samband med Östgötadagarna i september.

 • Maja Magnuson Wiklund och Helena Höglund, Björke väveri i Söderköping, har utsetts till Årets konsthantverkare i Östergötland. Priset, 15 000 kronor, delas ut i samband med Östgötadagarna i september.

 • Förhandlingarna mellan Region Östergötland och Vårdförbundet om samhällsfarliga konfliktåtgärder avslutades i enighet på torsdagsförmiddagen. Vårdförbundet drar tillbaka de konfliktåtgärder som Region Östergötland identifierat som samhällsfarliga från den varslade strejken med start den 4 juni.

 • Efter en bedömning av vad en strejk skulle innebära för sjukvården konstaterar Region Östergötland att det finns risk för fara för människors liv eller risk för bestående ohälsa hos patienter om strejken skulle träda i kraft. Därför har arbetsgivaren skickat en begäran om förhandling angående samhällsfarlig konflikt till Vårdförbundet i Östergötland.

 • Att göra något som känns meningsfullt tillsammans med andra har visat sig vara ett bra sätt att motverka psykisk ohälsa. Region Östergötland arbetar sedan några år med konceptet ABC för god psykisk hälsa inom primärvård och tillsammans med flera kommuner. Nu bjuder regionen in andra aktörer att bli ABC-partner.

 • Den 18-19 maj är det dags för vårens Östgötadagar. Hundratals företagare öppnar sina dörrar under helgen, och allmänheten har chans att uppleva landsbygdens smultronställen i försommartid. Region Östergötland står bakom arrangemanget.

 • Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat om ett temporärt uppehåll under 2024 av tjänsten 1177 direkt. Bakgrunden är regionens ansträngda situation med bland annat hyrutfasning och varsel.

 • Det är svårt att upptäcka barnreumatism som har satt sig i käkleden. Om sjukdomen inte upptäcks i tid så kan både tillväxt och funktion i käken påverkas negativt. Nu visar ny forskning på flera faktorer som på sikt kan förbättra diagnostiken.

 • Folktandvården Östergötland blir en universitetssjukvårdsenhet. Det är första gången en tandvårdsorganisation får denna status i Sverige.

 • Det kommer att dansas i alla Östergötlands 13 kommuner när Dansens vecka äger rum för 13:e året. Programmet är fyllt med både workshopstillfällen och dansföreställningar i olika genrer, för såväl barn och unga som den äldre befolkningen.

 • Fler ungdomar än någonsin tidigare snusar och använder vapes (e-cigaretter) medan cigaretter och alkohol minskar. Och av ungdomarnas svar beror det på att vitt snus och vapes anses tilltalande ofarliga, medan de flesta känner till riskerna med alkohol och cigaretter. Det visar de senaste resultaten från ungdomsenkäten Om mig, som genomförs i Östergötland varje höst.

 • ”Tillsammans för barnen” är rubriken för Barnveckan den 8-11 april. I år är barnklinikerna i Östergötland värdar för denna konferens- och utbildningsvecka, som äger rum i Linköpings Konsert & Kongress och samlar drygt 1 100 verksamma inom barnsjukvården från hela landet.

 • Region Östergötland reviderar inriktningen i sitt hållbarhetsprogram, för att öppna för användning av kärnkraftsbaserad el. Prognoserna visar att det skulle innebära en årlig besparing på cirka fyra miljoner kronor för regionens verksamheter.

 • Region Östergötland ansöker om att få bedriva nationell högspecialiserad vård inom ytterligare ett område. Denna gång handlar det om perifer facialispares, en form av förlamning av ansiktsnerven.

 • Kostnaderna för den digitala utomlänsvården har stigit i Region Östergötland de senaste åren. Som en följd av ökade kostnader och ansträngd ekonomi, ändras ersättningsmodellen inom vårdval primärvård den 1 april. Vårdcentraler i regionen kommer då att behöva betala en del av kostnaden vid digital utomlänsvård.

 • Utveckla samverkan med idrottsrörelsen för en bättre folkhälsa och för ett starkare näringsliv. Det är några syften med den idrottspolitiska plan för 2024-2026 som regionutvecklingsnämnden antog i dag.

 • En felaktig uppgift om kostnader för TBE-vaccin i Östergötland har publicerats i flera medier.
Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier