region-ostergotland

Skada på tunntarm i samband med planerad galloperation (RÖ 2024/608)

Chefläkare Erik Fransson vid lasarettet i Motala har gjort en anmälan enligt lex Maria.

Diarienummer: RÖ 2024/608

Patient som genomgår en planerad galloperation med så kallad titthålsteknik. Operationen sker via Capios försorg men operatören kommer från Universitetssjukhuset i Linköping. Under operationen skadas tunntarmen och det sker läckage av tunntarmsinnehåll ut i bukhålan. Detta upptäcks inte förrän drygt två dygn efter själva operation. Patienten vårdas inneliggande på grund av allvarlig bukhinneinflammation och följder därav. Att tunntarmen skadas i samband med denna typ av ingrepp är en ovanlig men känd komplikation. I detta ärende tog det dock lång tid innan perforationen upptäcktes vilket gjorde att patientens tillstånd försämrades.

En internutredning är utförd.

För mer information kontakta: Chefläkare Erik Fransson, 010-103 00 00

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier