region-ostergotland

Grafisk profil

Region Östergötland ska vara ett starkt varumärke, med en tydlig visuell identitet. Det innebär bland annat att trycksaker, annonser, skyltar, kontorstryck och profilmaterial har en enhetlig design.

Övergripande riktlinjer och grundelement

Den grafiska profilen består av grundelement som logotypen, utvalda typsnitt, utvalda profilfärger och ett bildmanér. Hur allt material ska se ut i detalj regleras i Region Östergötlands riktlinjer för visuell identitet.

Logotyp

Region Östergötlands logotyp består av en symbol och en orddel. Symbolen och texten ska ses som en odelbar enhet. Logotypen får inte förvrängas, vridas eller förvanskas på något sätt. Det är inte heller tillåtet att skapa egna original eller varianter av logotypen. Symbolen och ordbilden ska som grundregel aldrig separeras på sätt som inte anges i Region Östergötlands riktlinjer för visuell identitet.

Färg

Profilfärgen är blå. Färg kan variera vid olika återgivningssätt, det är därför viktigt att använda korrekta färgkoder så att den blå färgen alltid blir den rätta. De tillåtna färgalternativen är blå logotyp mot vit bakgrund eller vit logotyp mot blå bakgrund eller mörka bakgrunder. För att komplettera den blå och vita grunden i profilen finns en skala av ljusa dekorfärger att använda.

Typsnitt

Rubriker: Georgia regular. Ingresser och mellanrubriker, undertexter och bildtexter: Tahoma – regular och bold.

Dekorelement

Som en del av Region Östergötlands visuella identitet ingår ett dekorelement som består av en blå kvadratisk platta med symbolen som ska användas i rätt storlek.

Trycksaker

Alla broschyrer, affischer, flyers, foldrar, mappar och andra trycksaker ska utformas enligt Region Östergötlands riktlinjer för visuell identitet.

Kontorstryck och Powerpoint

Brevpapper, kuvert, visitkort, korrespondenskort, anslag, kallelser, protokoll, programblad, inbjudningar, faxmeddelanden, namnbrickor, Powerpoint och andra kontorstryck ska utformas enligt Region Östergötlands riktlinjer för visuell identitet.

Annonser

Informationsannonser, rekryteringsannonser, webbannonser och profilerings-annonser ska utformas enligt Region Östergötlands riktlinjer för visuell identitet.

Profilmaterial och utställningsmaterial

Roll-ups, vepor, flaggor, utställningsbord, monterutrustning, kläder, bilar, presentartiklar, block, pennor, påsar, väskor, musmattor och andra profilprodukter ska utformas enligt Region Östergötlands riktlinjer för visuell identitet.

Skyltar

Skyltar för Region Östergötlands verksamheter ser delvis olika ut beroende på sammanhanget. Utformningen ska ske enligt Region Östergötlands riktlinjer för visuell identitet.

Riktlinjer för bildspråk

Ett enhetligt bildspråk bidrar till att bygga en tydlig identitet för Region Östergötland. Region Östergötland har fyra grundläggande ledord som sammanfattar vad som ska tas hänsyn till vid valet av bilder: framåtriktat, äkta, nära och fokuserat. Vad detta innebär konkret beskrivs i Region Östergötlands riktlinjer för visuell identitet. För bilder från vårdverksamheter ska även Region Östergötlands hygienregler följas.

Varumärkeshierarki och samprofilering

Huvudregeln är att kommunikation som görs för verksamheter som ingår i Region Östergötland ska ha avsändare Region Östergötland och följa Region Östergötlands riktlinjer för visuell identitet.

Vissa verksamheter inom Region Östergötland är väl definierade undantag som helt eller delvis använder annan grafisk form. Dessa verksamheter är: Naturbruksgymnasiet, Lunnevads folkhögskola och Folktandvården, samt de av Region Östergötland helt eller delvis ägda bolag.

Särskilda riktlinjer för grafisk form finns även för verksamheter som utförs på tydligt uppdrag av Region Östergötland, men av annan utförare, samt vid samprofilering där Region Östergötland driver verksamheter, event och projekt tillsammans med andra aktörer.

Senast uppdaterad

Relaterad information

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

region@regionostergotland.se

Sociala medier