region-ostergotland

Fototillstånd

Om du vill fotografera eller filma i Region Östergötlands lokaler behöver du ett fototillstånd.

Detta av hänsyn till patientsekretessen och anhörigas och andra besökares integritet. Tillstånd ges muntligt av berörd verksamhetschef eller motsvarande. Vid frågor är du också välkommen att kontakta pressekreteraren eller pressjouren.

Senast uppdaterad

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

010-103 00 00 (växel)

Sociala medier