region-ostergotland

Fördröjd diagnos (RÖ 2023/9570)

Chefläkare Erik Stenkvist vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping meddelar att en anmälan enligt lex Maria har gjorts.

Diarienummer: RÖ 2023/9570

Patient som sökt återkommande under cirka 10 års tid på grund av urinvägsbesvär där man till sist uppdagar en njursvikt och bakomliggande njursjukdom som leder till transplantationsbehov. Grundsjukdomen hade kunnat misstänkas vid tidigare vårdkontakter.

Händelsen har i huvudsak utretts hos annan vårdgivare. Vårdgivaren har auktorisation inom vårdval primärvård i Region Östergötland.

För mer information kontakta: Chefläkare Erik Stenkvist, 010-103 00 00

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier