region-ostergotland

Fördröjd provsvarshantering (RÖ 2024/983)

Chefläkare Erik Stenkvist vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping har gjort en anmälan enligt lex Maria.

Diarienummer: RÖ 2024/983

Patient med känd hjärtsjukdom som bland annat behandlas med Cordarone. Vid uppföljande provtagning för att monitorera medicineringen så uppmärksammas inte att ämnesomsättningsprover är påverkade och patienten inkommer så småningom akut och har då symtom på låg ämnesomsättning, som relateras till läkemdelsorsakad ämnesomsättningsrubbning. Patienten avlider under det aktuella vårdtillfället, men dödsfallet kan inte sättas i samband med den låga ämnesomsättningen utan bedöms bero på grundsjuklighet.

Internutredning samt handlingsplan avseende provsvarsuppföljning har upprättats, för att förhindra att något liknande inträffar igen.

För mer information kontakta: Chefläkare Erik Stenkvist, 010-103 00 00

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier