region-ostergotland

Patientnämnden

Patientnämnder finns i alla regioner och är reglerat i lagen (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården.

Patientnämnden är en opartisk instans och fristående från hälso- och sjukvården. Hit kan patienter, anhöriga och personal vända sig för hjälp att föra fram klagomål och få klagomål besvarade av vården. Om patienten är ett barn, ska patientnämnden särskilt beakta barnets bästa.

Uppdraget omfattar all offentligt finansierad hälso- och sjukvård inklusive Folktandvården. Det gäller även den vård som ges av kommunerna enligt hälso- och sjukvårdslagen, samt privat verksamhet som är kopplad till Region Östergötland genom samverkansavtal, vårdavtal, entreprenadavtal eller motsvarande.

Patientnämndens uppgift är att verka för goda kontakter mellan patienter och ansvariga inom vården. Den ska bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet utifrån de synpunkter eller klagomål på vården som kommer in till patientnämndens kansli. Kansliet består av handläggare som ansvarar för inkomna ärenden.

Ett annat uppdrag är att rekrytera och tillförordna stödpersoner till patienter som vårdas enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård, lagen om rättspsykiatrisk vård samt patient som är tvångsisolerad med stöd av smittskyddslagen.

Patientnämndens politiska organ består av nio ordinarie ledamöter och fem ersättare.

Kontaktuppgifter till förtroendevalda i patientnämnden Länk till annan webbplats.

Kontakta patientnämndens kansli

Telefon: 010-105 92 93

Telefontider:
Måndag - torsdag, klockan 08.00-14.00
Dag före helgdag, klockan 08.00-11.00

E-post:
patientnamnden@regionostergotland.se

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier