region-ostergotland

Regionfullmäktige

Bild på människor som sitter i en föreläsningssal.

Regionfullmäktige har 101 ledamöter som väljs vart fjärde år. Förutom att fatta beslut kan ledamöterna väcka och ställa frågor och lämna förslag till beslut inom områden som rör Region Östergötland.

Regionfullmäktige beslutar om frågor som har större vikt och är av principiell betydelse, som exempelvis landstingsskatten och Region Östergötlands budget. Regionfullmäktige beslutar också om övergripande mål och riktlinjer för regionens verksamhet. Regionfullmäktige utser ledamöterna i övriga styrelser och nämnder.

Ledamöterna i regionfullmäktige kan lämna ett förslag till beslut i frågor som rör regionen. Det kallas för att skriva en motion. Ledamöterna kan också skriva en fråga till ett regionråd eller till en ordförande i en nämnd eller beredning. Det kallas för att skriva en interpellation.

Fullmäktige sammanträder fem gånger per år, oftast i Kunskapsgallerian Linnés aula, S:t Larsgatan 44, Linköping. Sammanträdena är öppna för allmänheten. Av utrymmesskäl ska grupper anmälas i förväg till regionsekreteraren. Sammanträdena direktsänds också via Region Östergötlands webbplats.

Inför varje möte går det att ta del av fullmäktiges handlingar och efter sammanträdena går det att läsa beslut, handlingar och protokoll. Region Östergötland sänder alla regionfullmäktigemöten på webben och det går även att se dem i efterhand. Du hittar länk till livesändningen under Relaterad information på den här sidan.

Kontaktuppgifter till förtroendevalda i regionfullmäktige Länk till annan webbplats.

Regionfullmäktiges presidium

Nils Babtist (L) regionfullmäktiges ordförande
Elvira Wibeck (KD) 1:e vice ordförande
Rebecca Hägg (S) 2:e vice ordförande

Mandatperioden 2022-2026

Den nuvarande mandatperioden sträcker sig från den 15 oktober 2022 till och med den 14 oktober 2026. I regionfullmäktige är åtta partier representerade. Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna styr med stöd av Sverigedemokraterna. Oppositionen består av Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

Mandatfördelning

Socialdemokraterna 32
Moderaterna 22
Sverigedemokraterna 16
Centerpartiet 6
Kristdemokraterna 8
Vänsterpartiet 9
Liberalerna 5
Miljöpartiet 3

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Kontakt

Peder BjörnBiträdande kanslichef
Christina AnderssonRegionsekreterare
Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier