region-ostergotland

Politisk styrning

Ordförandeklubba i närbild.

Region Östergötland är en politiskt styrd organisation. Det innebär att det är invånarna i Östergötland som vart fjärde år, i allmänna val, väljer vilka politiker som ska sitta i regionfullmäktige.

Regionfullmäktige är Region Östergötlands ”riksdag” och det högsta beslutande politiska organet i regionen. Under regionfullmäktige finns ett antal nämnder och styrelser som ansvarar för olika frågor som hälso- och sjukvård och kollektivtrafik. Regionstyrelsen är styrelse för alla Region Östergötlands verksamheter. Där samordnas alla nämnders verksamhet och där tas det underlag fram som fullmäktige ska besluta om. Hälso- och sjukvårdsnämnden beställer Region Östergötlands hälso- och sjukvård från vårdgivare, regionägda eller privata, och fördelar de resurser som fullmäktige har beslutat om i budgeten.

Bild över politisk organisation Pdf, 55.9 kB.

Region Östergötlands reglemente

Reglementet anger de formella bestämmelserna för Region Östergötland samt beskriver arbetssätt och benämner begrepp.

Reglementet förändras under mandatperioden i takt med att principer för ledning och styrning samt arbetssätt utvecklas och förändras.

Region Östergötlands reglemente Pdf, 946.3 kB.

Politiska organ

Regionen har politiskt förtroendevalda i en mängd olika organ som nämnder, domstolar och bolag.

Alla politiska organ där regionens förtroendevalda finns representerade. Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier