region-ostergotland

Regionstyrelsen

Regionstyrelsen är Region Östergötlands ”regering”, som leder och samordnar regionens verksamheter. Regionstyrelsen består av 17 ledamöter och 11 ersättare som är valda av regionfullmäktige. De kommer både från den politiska majoriteten och från oppositionen.

Regionstyrelsen ska se till att beslut som fattas av regionfullmäktige verkställs och följs upp, och samordnar också arbetet i andra nämnder. Regionstyrelsen ansvarar också för samarbetet med andra regioner och med universitet. Frågor som tas upp av regionfullmäktige behandlas först av regionstyrelsen.

Alla handlingar går att ta del av inför varje möte och efter sammanträdena går det att läsa både handlingar och protokoll.

Kontaktuppgifter till förtroendevalda i regionstyrelsen Länk till annan webbplats.

Presidium

Bland regionstyrelsens ledamöter väljer regionfullmäktige en ordförande och en till tre vice ordförande. Oppositionen innehar andre vice ordförandeposten.Regionstyrelsens presidium ska planera och förbereda styrelsens arbete. Presidiet ska särskilt ansvara för förhandlingar med andra huvudmän.

Regionstyrelsens presidium består av:
Marie Morell (M) regionråd, regionstyrelsens ordförande
Alexander Höglund, (L) regionråd, 1:e vice ordförande
Kaisa Karro (S) oppositionsråd, 2:e vice ordförande

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Kontakt

Peder BjörnBiträdande kanslichef
Christina AnderssonRegionsekreterare
Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

010-103 00 00 (växel)

Sociala medier