region-ostergotland

Regionutvecklingsnämnden

Regionutvecklingsnämnden (RUN) ansvarar för att främja hållbar ekonomisk tillväxt, näringslivsutveckling, kulturverksamhet, kompetensförsörjning och ökad sysselsättning i regionen. Nämnden ska arbeta för att förbättra regionens attraktivitet.

Nämnden ska säkerställa att nödvändig kunskap byggs upp och att underlag för strategiska beslut inom ansvarsområdet tas fram. Vidare ska nämnden arbeta för att förbättra kompetensförsörjningen i regionen samt bereda och besluta om frågor som rör näringsliv och innovation. Regionutvecklingsnämnden ska arbeta för ett rikt och aktivt kultur-, natur- och friluftsliv i regionen samt samordna, driva och finansiera utvecklingsinsatser inom kultur- och naturområdet. Nämnden ska även ansvara för att utveckla och samordna regionens folkhälsoarbete och för de internationella frågor som rör nämndens sakområde.

Regionutvecklingsnämnden är styrelse för Lunnevads folkhögskola och skolstyrelse för Naturbruksgymnasiet.

För att skapa förutsättningar i samhället och bidra med insatser för en god hälsa på lika villkor för Östergötlands befolkning finns regionutvecklingsnämndens beredning för folkhälsa.

Nämnden har 15 ordinarie ledamöter och 9 ersättare.

Kontaktuppgifter till förtroendevalda i Regionutvecklingsnämnden Länk till annan webbplats.

Presidium

Regionutvecklingsnämndens presidium utgörs av nämndens ordförande och två vice ordförande:

Per Larsson (KD), ordförande
Anna Nilsson (M), 1:e vice ordförande
Eva Andersson (S), 2:e vice ordförande

Regionutvecklingsnämndens presidium har till uppgift att planera och förbereda nämndens arbete.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Kontakt

Johanna TydénRegionsekreterare
Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier