region-ostergotland

Trafik- och samhällsplanerings­nämnden

Trafik- och samhällsplaneringsnämnden ansvarar för regionala utvecklingsfrågor inom samhällsbyggnad, kollektivtrafik, infrastruktur, landsbygdsutveckling samt energi och klimat.

Nämnden ska verka för att hålla samman övergripande fysisk planering med regional utveckling. Nämnden ska fullgöra regionens uppdrag som regional kollektivtrafikmyndighet enligt lagen om kollektivtrafik (2010:1065) och har ansvar för att utveckla en attraktiv och effektiv kollektivtrafik som stöttar utvecklingen i regionen.

Kontaktuppgifter till förtroendevalda i Trafik- och samhällsplaneringsnämnden Länk till annan webbplats.

Presidium

Bland trafik- och samhällsplaneringsnämndens ledamöter väljer regionfullmäktige en ordförande och två vice ordföranden, varav den ena ska representera minoritet/opposition, som tillsammans bildar presidium.

Trafik- och samhällsplaneringsnämndens presidium bestå av:
Jan Owe-Larsson (M), ordförande
Annette Ohlsson (M), 1:e vice ordförande
Annsofi Ramevik (S), 2:e vice ordförande

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Kontakt

Johanna TydénRegionsekreterare
Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier