region-ostergotland

Bidra till vården

Det finns flera sätt att bidra till vården. Du kan donera organ, bli stödperson eller SMS-livräddare.

Ge blod

Sjukvården behöver hela tiden nytt blod och du kan ge blod på flera platser i Östergötland.

Mer om blodgivning på 1177.se Länk till annan webbplats.

Geblod.nu Länk till annan webbplats.

Donera organ

Hälso- och sjukvården räddar många människors liv genom att det finns personer som donerar organ. Du kan också hjälpa nyfödda barn med donerad bröstmjölk, eller hjälpa personer som inte kan få barn med ägg eller spermier.

Mer om donation på 1177.se Länk till annan webbplats.

Bli stödperson

De patienter som tvångsvårdas inom psykiatrin har enlig lag rätt att begära och få en stödperson. En stödperson fungerar som ett medmänskligt stöd. Stödpersonen har tystnadsplikt, får besöka patienten på avdelningen och kan även vara med vid förvaltningsrättens förhandlingar. Men en stödperson ska inte ersätta vårdpersonal, ta ansvar för patientens ekonomi eller vara juridiskt ombud.

Det krävs ingen speciell utbildning men det är viktigt att du har ett stort intresse och engagemang för andra människor. Det behövs stödpersoner från alla åldersgrupper och från olika kulturer.

Det är patientnämnden som rekryterar och utser stödpersoner. Om du är intresserad, skicka dina kontaktuppgifter till Patientnämnden så hör vi av oss. Vi behöver namn, adress, mejladress, telefonnummer och ålder.

Kontakta patientnämnden Länk till annan webbplats.

Som stödperson får du ekonomisk ersättning för ditt uppdrag och reseersättning. Du har även en olycksfallsförsäkring som gäller under den tid du är på uppdraget.

Bli SMS-livräddare

Bli sms-livräddare i Östergötland (1177.se) Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Relaterad information

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier