region-ostergotland

Horisont Europa

EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont Europa är ett av EU-kommissionens många ramprogram som ska fördela över 95 miljarder euro till forskning och innovation mellan 2021-2027.

Stöd vid ansökning Horisont Europa

Forskare med affiliering till Linköpings universitet (LiU) vänder sig i första hand till Forskningsstödsavdelningen (FOSA) vid LiU Länk till annan webbplats. för att få stöd vid ansökningar till EU:s ramprogram för forskning och innovation. Detta då LiU är avtalstecknande part och förvaltare av medlen.

Region Östergötland kan vara avtalstecknande part om utlysningen innefattar våra verksamhetsområden, eller om den omfattar patientuppgifter, där informations- och datasäkerhet behöver beaktas. Då ska forskningsstrategiska enheten kontaktas.

Ansvar och avtal

Forskaren har övergripande ansvar för att projektet är genomförbart, nödvändiga tillstånd finns, samt att projektet följer god forskningssed. Om Region Östergötland ska delta i ett EU-finansierat projekt, samt vara avtalstecknande part och förvaltare av medlen, behöver forskaren kontakta Forskningsstrategiska enheten. Gärna i samband med att utlysningen öppnar, men senast två månader innan sista ansökningsdag.

Forskningsstrategiska enheten kan ge stöd, möjlighet till påverkan vid utformningen av avtal och villkor för projektet, samt bistå med viss information för en komplett ansökan.

När en ansökan beviljats signeras samtliga avtal enligt Region Östergötlands delegationsordning. Vid generella frågor kontakta Region Östergötlands EU-kontor. Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Kontakt

Forskningsstrategiska enheten
Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier