region-ostergotland

Prisma

Prisma är ett ansöknings- och ärendehanteringssystem som riktar sig till svenska forskningsutförare, såsom universitet och högskolor, samt till enskilda forskare. De tre forskningsfinansiärerna Formas, Forte och Vetenskapsrådet är ägare av systemet.

TI Prisma (statligt finansierad forskning) kan forskare, forskningsutövare, medlemmar i beredningsgrupper och förvaltare av medel:

  • ansöka om forskningsmedel
  • hantera och granska ansökningar
  • signera ansökningar och dokument
  • redovisa beviljade bidrag

Externa medel för klinisk forskning förvaltas av Linköpings universitet (RALF) då både universitetet och Region Östergötland deltar i ett forskningsprojekt. Överenskommelse om undantag kan träffas i enskilda fall.

Forskningsstrategiska enheten ansvarar för Region Östergötlands organisationskonto i Prisma. Vid frågor eller ansökan där Region Östergötland förvaltar medlen; kontakta Forskningsstrategiska enheten.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Kontakt

Forskningsstrategiska enheten
Yvonne JonssonFOU-HandläggareForskningsstrategiska enheten
Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier