region-ostergotland

Bidra och delta i forskning

Tack vare många människors insatser har vi bra sjukvård i Sverige. Alla kan bidra på olika sätt och alla sätt är viktiga. Du kan också bidra till att nya upptäckter kommer människor till del och hjälper dem som behöver.

Att skänka pengar eller testamentera

För att forskare inom Region Östergötland ska kunna utveckla vården genom nya och bättre behandlingsmetoder för att bota och rädda liv, krävs ekonomiska resurser. Du kan hjälpa till genom att lämna bidrag eller testamentera till medicinsk forskning. Du kan lämna gåvor till forskning på olika sätt.

Att ställa upp som studiedeltagare

Frivilliga studiedeltagare för att testa nya behandlingar, träningsmetoder, redskap eller läkemedel behövs för att utveckla vården. Vi är otroligt tacksamma för detta enkla, men mycket värdefulla sätt att bidra till medicinsk forskning.

Är du intresserad att ställa upp i studier? Annonser från planerade eller pågående studier publiceras på sidan Studiedeltagare sökes.

Patient- eller närståenderepresentant i forskningsprojekt

Region Östergötland rekryterar personer till ett Levande bibliotek, som ett sätt att ta vara på erfarenheter av hälso- och sjukvården. På 1177.se finns mer information om hur man som patient- eller närstående anmäler intresse för att delta i Levande bibliotek.

Levande bibliotek (1177.se) Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Relaterad information

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier