region-ostergotland

Forskarservice och infrastruktur

Region Östergötland och Linköpings universitet bedriver framgångsrika samarbeten inom forskning och utveckling för att stödja en kvalificerad hälso- och sjukvård. Som hjälp till våra forskare finns en forskningsinfrastruktur med tillgång till olika resurser.

Resurser för forskare

Medicinska biblioteket (vardgivare.regionostergotland.se) Länk till annan webbplats. ger service till medarbetare i Region Östergötland, forskare och studenter inom medicin, vård och folkhälsa.

Biobanksfaciliteten - BBF (liu.se) Länk till annan webbplats.organiserar hanteringen, säkerställer och garanterar kvaliteten av biobanksprov med tillhörande information för att stärka och underlätta forskning och utveckling.

Regionalt biobankscentrum (vardgivare.regionostergotland.se) Länk till annan webbplats. är ett kompetens- och servicecentrum för alla verksamheter inom Sydöstra sjukvårdsregionen berörda av biobankslagen.

Core facility - COREF (liu.se) Länk till annan webbplats. erbjuder utbildning, rådgivning, tillgång till specialiserade laboratorier, instrumentering, och kvalificerade specialiserade tjänster inom masspektrometri, flödescytometri och masscytometri, mikroskopi, molekylärbiologi, samt bioinformatik.

Kansliet för kliniska studier arbetar med samverkan, rådgivning och utbildning inom kliniska studier, samt granskning och förhandling av budgetar och avtal för studier och prövningar.

Forum Östergötland (liu.se) Länk till annan webbplats. erbjuder stöd, rådgivning, nätverk och utbildningar för att fler forskare och företag ska kunna genomföra kliniska translationella studier med hög kvalitet, gällande exempelvis dataanalys/statistikrådgivning, eCRF (elektronisk datahantering), monitorering, provtagning och att ta emot forskningspersoner.

Kliniska forskningsenheten Forum Östergötland (liu.se) Länk till annan webbplats. stödjer kliniker med uppstartsarbete och praktiskt genomförande av akademiska och sponsorinitierade kliniska studier.

Forum Sydost (kliniskastudier.se) Länk till annan webbplats. är en samverkan mellan Region Östergötland, Region Jönköpings län och Region Kalmar län. En regional nod för samordning av kliniska studier i Sydöstra sjukvårdsregionen och ingår i det nationella samarbetet Kliniska Studier Sverige (kliniskastudier.se) Länk till annan webbplats..

Centrum för biomedicinska resurser (liu.se) Länk till annan webbplats. administrerar och sköter samtliga anläggningar för försöksdjur. CBR är behjälpliga i planering av studier, utformning av etikansökan och aktuella försök.

Databanken Swedish CArdioPulmonary bioImage Study - SCAPIS (liu.se) Länk till annan webbplats. är en kunskapsbank för forskning om hjärta, kärl och lungor på omkring 30 000 individer i Sverige. Östergötland är en av flera deltagande regioner.

Länkar

Introduktion till klinisk forskning – morgondagens sjukvård (Kliniska studier i Sverige) Länk till annan webbplats.

Introduktionsfilm som ger en inblick i vad klinisk forskning är, varför den behövs, hur den utförs och vem som har nytta av klinisk forskning.

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier