region-ostergotland

Regionarkivet

Regionarkivet är Region Östergötlands arkiv och ansvarar för att verksamheterna sköter sin dokumenthantering. Regionarkivet har handlingar från 1793 och framåt som främst består av patientjournaler och dokumentation om östgötarnas hälsa i över 200 år.

Handlingar

Regionarkivet har i regel journalhandlingar fram till 2008 och andra typer av handlingar som är äldre än 10 år. Region Östergötlands uppdrag har genom åren inte bara varit att besörja länet med sjukvård utan även bedrivit bland annat arbetsförmedling, skolor, barnhem, kollektivtrafik och länspolis. En del av Östergötlands kulturarv som varje medborgare har rätt att ta del av. Vi lämnar dagligen ut en stor mängd handlingar bland annat patientjournaler till sjukvården, privatpersoner och försäkringsbolag.

Vill du beställa din journal eller andra handlingar

Under Beställ handlingar kan du som privatperson beställa din egen journal eller din födelsetid, -längd och -vikt. Du kan även beställa en avliden nära anhörigs journal eller ditt betyg från Region Östergötlands tidigare skolor. Har du frågor kontakta oss via telefon eller via e-post.

Journalbeställning för vårdgivare

Under Beställ handlingar kan du beställa journal för patient som vårdas hos er.

Forskarbesök

Forskar du på din släkts historia eller skriver du på en uppsats eller avhandling? Vi kan ha material till din forskning. Kontakta oss innan ditt besök så att vi kan förbereda de handlingar du behöver. För uppgifter om patienters hälsa och personliga förhållande råder sekretess i upp till 70 år men den kan brytas av patientens samtycke. Journaluppgifter äldre än 70 år är allmänna, offentliga och tillgängliga för alla. Andra handlingar så som protokoll, betyg, årsberättelser är oftast offentliga och öppna för allmänheten.

Kliniska forskningsstudier

För kliniska forskningsstudier behöv vi få in beslut och ansökningshandlingar från Etikprövningsmyndigheten. Länk till annan webbplats. För kvalitetsuppföljning behövs intyg från enhetschefen för den enhet där uppföljningen ska göras.

Tänk på att du som forskare bör kontakta Regionarkivet några veckor innan du tänk göra ditt besök så vi hinner plocka fram materialet till din studie. Det gäller även om du som forskare vill ha kopior skickade till dig via post.

Forskarsalen

Forskarbesök sker efter överenskommelse. Receptionen och forskarsalen är öppna vardagar klockan 08.00-16.00 (till 12.00 dag före röd dag). Kontakta oss några dagar innan besöket.

Studiebesök

Vid förfrågan genomför vi kostnadsfria visningar av arkivlokalerna och visar valda handlingar ur våra arkiv. Kontakta oss för att boka tid för studiebesök.

Kopiering

Du har möjlighet att kopiera arkivhandlingar enligt Region Östergötlands avgiftsförordning: 9 sidor är kostnadsfritt, för den 10 sidan tillkommer en avgift på 60 kronor och därefter 6 kronor per sida. Maxbelopp för kopiering ur egen journal är 450 kronor.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Kontakta regionarkivet

Telefon: 010-103 71 75, telefontid vardagar klockan 8.00-10.00.

E-post: regionarkivet@regionostergotland.se
Fax: 010-103 77 09

Postadress:
Regionarkivet
Region Östergötland
581 85 Linköping

Besöksadress: Roxtorpsgatan 9, Linköping

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier