region-ostergotland

Forskningens dag

hand med flera digitala miljöer

Region Östergötland bjuder in till Forskningens dag där du får ta del av forskning i hälso- och sjukvården och dess betydelse för den kliniska verksamheten. Du får lyssna på yngre lovande forskare som presenterar sin forskning, samt delta vid prisceremonin för årets forskningspristagare. Dagen avslutas med panelsamtal om hur vi får klinisk forskning att bli en integrerad del av den kliniska verksamheten.

Tid: 20 november klockan 13.00-17.00

Plats: Forskningens dag 2023 är Granitsalen och Ljusgården, vid Norra entrén i Universitetssjukhuset i Linköping (US).

Anmälan: Till forskningsstrategiska enheten, forskningsstod@regionostergotland.se.
Sista anmälningsdag är den 6 november. Dagen är kostnadsfri, men med begränsat antal platser!

Välkommen!

Program för Forskningens dag den 20 november 2023

Skriv tabellbeskrivning här

Tid

Innehåll

Föreläsare/moderator

Plats

13.00-15.10

Forskning i Region Östergötland

Granitsalen Universitetssjukhuset i Linköping (US)

13.00

Forskning i Region Östergötland - en introduktion

Forskningsdirektör Mats Ulfendahl

Granitsalen, US

13.10

Betydelsen av forskning för den kliniska verksamheten

Markus Heilig, professor och överläkare, psykiatriska kliniken i Linköping

Granitsalen, US

13.40-15.10

Tre yngre forskare i Region Östergötland presenterar sin forskning


Granitsalen, US

13.40

Från fettinlagring till organsvikt – bred samverkan med patientfokuserad och datadriven forskning

Patrik Nasr, PhD och specialistläkare magtarmmedicinska kliniken i Linköping


14.10

Patientens röst i kirurgisk vård - ett personcentrerat forskningsprojekt

Jenny Drott, docent och sjuksköterska kirurgiska kliniken i Linköping


14.40

Tvärvetenskaplig forskning i primärvården
- Att lösa kliniska utmaningar tillsammans

Fredrik Iredahl, docent och specialistläkare Åby vårdcentral


15.10-16.20

Prisceremoni Region Östergötlands forskningspris till yngre forskare


Ljusgården och Granitsalen, US

15.10

Prisutdelning och mingel

Regionstyrelsens ordförande Marie Morell

Ljusgården, US

15.50

Vem är akut sjuk?

Pristagare Daniel Wilhelms, docent och överläkare, akutkliniken US.

Granitsalen, US

16.20-17.00

Paneldiskussion och avslutning

 

 

Granitsalen, US


Hur får vi klinisk forskning att bli en integrerad del i den kliniska verksamheten?

Marie Morell (regionstyrelsens ordförande), Daniel Wilhelms (forskningspristagare), Erik Müssener (verksamhetschef akutkliniken US), Lena Jonasson (dekan medicinska fakulteten), Markus Heilig (forskningschef psykiatricentrum), Torbjörn Kronander (vd Sectra).
Moderator: forskningsdirektör Mats Ulfendahl.

Granitsalen, US

Mer om Region Östergötlands forskningspris till yngre forskare.

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier