region-ostergotland

Forskningsstrategi och samverkan

Region Östergötland, Linköpings universitet och Sydöstra sjukvårdsregionen har en gemensam forskningsstrategi. Vi bedriver framgångsrika samarbeten inom utbildning, medicinsk forskning och utveckling, som bidrar till ny diagnostik och behandling. Gemensamt bedriver vi klinisk forskning på högsta nivå inom flera områden.

Samverkan med Linköpings universitet

Region Östergötland och Linköpings universitet har en gemensam strategi för forskning och utbildning. Vi arbetar aktivt tillsammans för att stärka hälso- och sjukvården i Östergötland. Det gör vi genom att utveckla såväl läkar- och vårdutbildningarna som den medicinska forskningen. Vi har flera strategiska satsningar som forskningscentra, styrkeområden och forskningsinfrastruktur, som gör att vi kan bedriva klinisk forskning på högsta nivå.

Forskningscentra

Medicinsk bildvetenskap och visualisering (CMIV) är ett tvärvetenskapligt forskningscentrum inom medicin/biologi och teknik. Målet är att utveckla metoder och verktyg inom bildvetenskap och visualisering för användning inom hälso- och sjukvård och medicinsk forskning (Region Östergötland, Linköpings universitet och Sectra AB).

Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi (CMT) Länk till annan webbplats. bedriver metodutveckling, kunskapsspridning och utvärderingar av metoder och procedurer inom hälso- och sjukvård med fokus på medicinska, sociala, ekonomiska och etiska konsekvenser (Region Östergötland och Linköpings universitet).

Centrum för social and affektiv neurovetenskap (CSAN) Länk till annan webbplats. integrerar kunskap och metoder från olika områden av neurovetenskapen, basal såväl som klinisk. CSAN förenar forskargrupper inom vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri, neurobiologi, klinisk neurofysiologi och neuroekonomi (Region Östergötland och Linköpings universitet).

Wallenberg centrum för molekylär medicin (WCMM) Länk till annan webbplats. fokuserar på gränsområdet mellan medicin och teknik med forskningsområden inom materialvetenskap, bildanalys, teknisk biologi och medicin (Region Östergötland, Linköpings universitet, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse).

Styrkeområden 2020-2024

Region Östergötland och Linköpings universitet har fem gemensamma styrkeområden:

Samverkan med Sydöstra sjukvårdsregionen

I många forskningsrelaterade frågor samverkar vi även med Region Jönköpings län och Region Kalmar län. Arbetet får därför stor betydelse inte bara för Östergötland utan för hela Sydöstra sjukvårdsregionen Länk till annan webbplats.. Samarbetet i sjukvårdsregionen innefattar Forskningsrådet i Sydöstra sjukvårdsregionen (FORSS) där även Region Kronoberg finns med.

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier