region-ostergotland

Kombinera klinik och forskning

I Region Östergötland arbetar ungefär 1 000 medarbetare med forskarkompetens. Många enheter bidrar till att höja den siffran genom ett aktivt forsknings- och utvecklingsarbete.

Vill du jobba i vården men samtidigt ägna dig åt forskning på del av din arbetstid? Då har du alla möjligheter i Region Östergötland. Här finns ett av Sveriges modernaste universitetssjukhus som under flera år utsetts till landets bästa.

Att erbjuda möjlighet att forska är viktigt för att tillvarata alla medarbetares engagemang och problemlösningsförmåga och på så vis förbättra den kliniska vardagen på ett strukturerat och kontrollerat sätt.

Din kompetens är vår bästa resurs

Patientnära forskning och ett nära samarbete med akademin är avgörande för att vi ska kunna erbjuda våra patienter en kunskapsbaserad vård. Region Östergötlands verksamhet är nära kopplad till Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet. Här går klinisk praktik, utveckling och akademi hand i hand.

Personlig utveckling berikar arbetsplatsen

Forskning, utveckling och innovation är inte bara en verksamhetsfråga hos oss, utan även stimulerande för våra medarbetares personliga utveckling. Det är också en strategisk personalfråga där vi arbetar med att matcha verksamhetens behov av forskarkompetens med individens önskemål och ambitioner. Därför har vi skapat möjligheter för anställda på alla nivåer att i sin yrkesroll kunna forska.

I Region Östergötland finns konkreta riktlinjer för hur medarbetarnas forskningsmeriter ska värderas och vi satsar aktivt på att stärka forskarkompetensen hos alla våra yrkesgrupper. Varje medarbetare är en viktig del i att vårdens gemensamma kunskap växer.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Kontakt

Pia Yngman-Uhlinenhetschefforskningsstrategiska enheten
Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier