region-ostergotland

Forskarporträtt

Är du nyfiken på vilken forskning som bedrivs inom Region Östergötland eller vid våra internationella forskarutbyten? Här får du möta några av forskarna och ta del av deras arbeten.

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier