region-ostergotland

Ansök om forskningsmedel

Här hittar du information om vilka forskningsmedel du kan söka inom Region Östergötland.

Forsknings-ALF

Riktar sig till dig som är disputerad och anställd i Sydöstra sjukvårdsregionen eller vid Linköpings universitet. Syftet är att stimulera till klinisk forskning med hög kvalitet som utförs i Sydöstra sjukvårdsregionen och som utgår från Linköpings universitet.

Ansökningsperiod för Forsknings-ALF:

 • 1 januari–8 februari 2024, klockan 14.00.

Utlysning av Forsknings-ALF Länk till annan webbplats.

Från student till docent

Från student till docent syftar till att stödja akademisk karriärutveckling för medarbetare i Region Östergötland och studenter på Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet. Ansökan om forskningsmedel söks utifrån akademisk nivå. Det finns också anslag för internationellt forskningsutbyte att söka.

Ansökningsperioder för Från student till docent

 • Steg 1 – Forskningsförberedande stipendium för student
  1 januari–15 februari
 • Steg 2 – Forskningstid för doktorand i antagningsprocess
  Öppen utlysning.
 • Steg 3 – Forskningstid för doktorand
  1 april –15 maj
 • Steg 4 – Forskningstid för disputerad
  1 april –15 maj
 • Steg 5 – Forskningstid för docent
  1 april –15 maj
 • Internationellt forskningsutbyte
  1 april –15 maj

Utlysning av Från student till docent Länk till annan webbplats.

Stipendier

Forsknings- och stiftelseförvaltningen vid Region Östergötland och Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet förvaltar och utlyser bidrag från donerade medel för medicinsk forskning och studier. Anställda inom Region Östergötland och Medicinska fakulteten kan söka och beviljas medel, enligt de kriterier och anställningsförhållanden som finns angivet för respektive fond och stiftelse. Vissa stipendier riktar sig även till studerande och personer med släktrelation till donatorn.

Ansökningsperiod för stipendier

1 september–1 oktober.

Utlysning av stipendier Länk till annan webbplats.

Forskningsrådet i sydöstra Sverige (FORSS)

FORSS syfte är att stimulera forskningssamarbeten mellan medlemmarnas organisationer och bidra till en ökad kunskap och utveckling inom kliniska och patientnära frågor. FORSS riktar sig till dig som är anställd i Region Östergötland, Region Jönköpings län, Region Kalmar län, Region Kronoberg, eller vid Linköpings universitet, Jönköping University, samt Linnéuniversitetet.

Ansökningsperioder för FORSS-anslag

 • 1 mars–1 april, klockan 14.00
  1 september–1 oktober, klockan 14.00

Utlysning av FORSS-anslag Länk till annan webbplats.

Internationell gästforskare

 • Ansökningsperiod 14 april – 1 juni.

Samarbete med en internationell gästforskare Länk till annan webbplats.

Kliniskt forskningsprojekt för ST-läkare

 • Ansökningsperiod 22 februari – 1 juni.

Forskningstid vid ST-tjänst Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Kontakt

Agneta AnderssonForskningsstrateg, FORSS-koordinatorforskningsstrategiska enheten
Anna-Lena NylanderForskningshandläggare, från student till docentforskningsstrategiska enheten
Janna SkagerströmForskningsstrateg, Från student till docentforskningsstrategiska enheten
Lotta Didriksson LarssonForskningshandläggare, Forsknings-ALFforskningsstrategiska enheten
Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier