region-ostergotland

Nyheter

Alla nyheter från Region Östergötland.

 • Beslut om utökat anställningsstopp

  Beslut om utökat anställningsstopp i hälso- och sjukvården har idag fattats efter förhandling med de fackliga organisationerna. Anställningsstoppet gäller från den 1 november. Bakgrunden är regionens mycket ansträngda ekonomiska situation med stora underskott i hälso- och sjukvården.
 • Höstens vaccinationer mot covid-19 och influensa

  Folkhälsomyndigheten har uppdaterat rekommendationerna för vaccination mot covid-19. Nytt är bland annat att det räcker med en dos för ovaccinerade för att få grundskydd, att riskgrupperna erbjuds samtidig vaccination mot säsongsinfluensa och att alla i åldern 18-64 som önskar en påfyllnadsdos är välkomna att ta den.
 • Programmet spikat för årets temavecka Om psykisk hälsa

  Nu är programmet klart för årets temavecka Om psykisk hälsa. Den 13-19 november bjuds det på kostnadsfria föreläsningar på Louis de Geer i Norrköping samt filmvisningar på andra orter i östra länsdelen.
 • Beslut att bygga upp kompetenscentrum inom precisionshälsa

  Ett kompetenscentrum för att kunna dra nytta av utvecklingen inom precisionshälsa ska byggas upp i Region Östergötland. Det handlar bland annat om att kunna erbjuda fler patienter skräddarsydd diagnostik, behandling och uppföljning, och att fortsätta utveckla diagnostiken med hjälp av artificiell intelligens.
 • Regioner samverkar för ökad konkurrenskraft

  Region Östergötland och Region Kalmar län vill samverka för att tillsammans bli mer konkurrenskraftiga. Nu tecknar därför de båda regionerna en avsiktsförklaring om att gemensamt jobba med besöks – och investeringsfrämjande arbete liksom med kompetensförsörjning och kompetensutveckling.
 • Kraftigt ökande underskott i Region Östergötland

  Den ekonomiska situationen i Region Östergötland har fortsatt att försämras och det kommer att behövas fler kraftfulla åtgärder för att bryta kostnadsutvecklingen. I den senaste delårsrapporten och helårsbedömningen pekar prognosen mot ett underskott på över 1,6 miljarder kronor för 2023 om inget görs. Av detta står hälso- och sjukvården för minus 1,1 miljarder.
 • Östgötska krafter samlades kring kompetensförsörjning

  Möjligheten att använda artificiell intelligens (AI) i rekrytering, att länsperspektivet kan lösa det som inte den nationella politiken kan, och värdefulla kontakter. Det är några av deltagarnas insikter efter den regionala konferensen Framtid Östergötland, som också får en fortsättning.
 • Världsdagen för psykisk hälsa med livspusslet som tema

  Den 10 oktober är utsedd av WHO till Världsdagen för psykisk hälsa. I Östergötland uppmärksammas dagen med prova på-aktiviteter, utställare och föreläsningar på årets tema Livspusslet för dig som är mitt i livet. Två av dem som föreläser under dagen är På spåret-duon Hanna Hellquist och Ina Lundström.
 • Flygtransport av patient i högisolering övades

  I helgen genomförde Universitetssjukhuset i Linköping tillsammans med Norrlands universitetssjukhus och Svenskt Ambulansflyg en gemensam transportövning. Syftet var att testa flygtransport av en högisoleringspatient.
 • Fortsatt höga betyg till specialiserad sjukhusvård

  Nio av tio patienter som varit i kontakt med den specialiserade sjukhusvården i Östergötland har fått ett gott helhetsintryck. Det visar resultaten av den senaste nationella patientenkäten, som presenteras i dag.
Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier