region-ostergotland

Beslut om utökat anställningsstopp

Beslut om utökat anställningsstopp i hälso- och sjukvården har idag fattats efter förhandling med de fackliga organisationerna. Anställningsstoppet gäller från den 1 november. Bakgrunden är regionens mycket ansträngda ekonomiska situation med stora underskott i hälso- och sjukvården.

Ett förslag om att införa utökat anställningsstopp inom hälso- och sjukvården har i dag förhandlats i hälso- och sjukvårdens samverkansgrupp. Det utökade anställningsstoppet omfattar alla personalkategorier.

Före sommaren infördes anställningsstopp för administrativ personal inom Hälso- och sjukvårdens stab och Regionledningskontoret. En pågående översyn och anpassning av den administrativa organisationen ska ge 100 tjänster färre.

– Vi är medvetna om att det utökade anställningsstoppet i hälso- och sjukvården kommer att få konsekvenser för verksamheten, men det ekonomiska läget kräver att vi genomför omfattande åtgärder, säger vårddirektör Jessica Frisk.

Prognosen i senaste delårsrapporten för regionen pekar mot ett underskott på över 1,6 miljarder kronor för 2023 om inget görs. Av detta står hälso- och sjukvården för 1,1 miljarder.

Hälso- och sjukvården har fått i uppdrag att reducera kostnaderna för personal och bemanning med minst 6 procent, vilket i nuläget motsvarar cirka 600 miljoner kronor. Där ingår hyrkostnader, övertid, liksom lönekostnader för hälso- och sjukvårdens egen personal.

Text: kommunikationsenheten

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier