region-ostergotland

Flygtransport av patient i högisolering övades

Bild på sjukvårdspersonal med transportkuvös utanför flygplan. Foto: Svensk Ambulansflyg
Bild från transportövningen. Foto: Patrick Trägårdh

I helgen genomförde Universitetssjukhuset i Linköping tillsammans med Norrlands universitetssjukhus och Svenskt Ambulansflyg en gemensam transportövning. Syftet var att testa flygtransport av en högisoleringspatient.

Scenariot för övningen i lördags den 30 september var att en patient som insjuknat i en form av blödarfeber skulle transporteras från infektionskliniken vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå till högisoleringsenheten på Universitetssjukhuset i Linköping.

Transporten genomfördes av högisoleringsenhetens transportteam, som isolerade patienten i en särskild typ av transportkuvös. Patienten flögs sedan till Linköping av ett ambulansflygplan från Svenskt Ambulansflyg.

Övningens syfte var att testa genomförandet av denna avancerade typ av transport. Den är en del i ett större projekt samarbete med Folkhälsomyndigheten och finansieras av statliga anslag för krisberedskap. Före transportövningen har även rutiner för provtagning, transport och analys av prover testats i samarbete med Folkhälsomyndigheten.

– Genom övningen vill vi ytterligare utveckla samarbetet med andra infektionskliniker, Svenskt Ambulansflyg och nationella myndigheter. Målet är att förbättra möjligheterna att transportera patienter med högsmittsamma allvarliga infektioner, säger övningsledare David Ekqvist, specialistläkare och ansvarig för högisoleringsenheten på infektionskliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping.

Han är nöjd när han summerar övningen:

– Själva transporten och allt runtomkring fungerade väldigt bra. Vi hittade vissa förbättringsåtgärder, vilket ju var en del av syftet med övningen.

I Sverige finns avancerad högisoleringsvård idag i Linköping och Stockholm.

– Det här är en komplicerad sjukvård som kräver mycket resurser. Det är viktigt att kunna flytta patienter till högisoleringsvården under förhållanden som är säkra för såväl patienten som vård- och flygpersonalen och allmänheten, betonar David Ekqvist,

Region Östergötland har ansökt om att få bedriva nationell högspecialiserad vård inom högisolering och även ansvara för transporterna.

Text: kommunikationsenheten

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier