region-ostergotland

Östgötska krafter samlades kring kompetensförsörjning

Fullsatt åhörarsal med storbildsskärm längst fram.
Fullbokad premiär för Framtid Östergötland. Moderatorn Karin Klingenstierna lotsade deltagarna genom dagen.

Möjligheten att använda artificiell intelligens (AI) i rekrytering, att länsperspektivet kan lösa det som inte den nationella politiken kan, och värdefulla kontakter. Det är några av deltagarnas insikter efter den regionala konferensen Framtid Östergötland, som också får en fortsättning.

Hur ska Östergötland möta arbetsmarknadens behov av kompetens och öka regionens attraktivitet? Det var frågor som 200 företrädare för kommuner, region, näringsliv och universitet samlades kring vid den första upplagan av Framtid Östergötland, som gick av stapeln den 5 oktober. Temat var kompetensförsörjning, platsen Louis De Geer, Konsert och kongress i Norrköping.

Tre personer står framför en storbildsskärm. En kvinna i mitten talar i mikrofon och vänder sig med moderatorn till vänster.
Jan Holmberg, Motala kommun, Malin Thunborg, Region Östergötland, och Martin Rantzer, Linköpings universitet, pratade om kompetensförsörjning utifrån den regionala kompetensförsörjningsstrategin.

Mingel och möten

Det blev en dag med många diskussioner och mingel, möten och samtal. Regionråd Marie Morell (M) inledde med en tillbakablick på industrialiseringens förändringar och möjligheter. Hon hade som medskick att Östergötland är väl rustat med både universitet och många starka företag.

Regionutvecklingsdirektör Richard Widén delade en gemensam bild av hur det går för Östergötland. Till exempel har befolkningsutvecklingen ökat konstant sedan 20 år, tillväxten följer rikssnittet och inte minst arbetspendlingen länkar samman kommuner allt mer. Mindre positiva mått finns när det gäller delaktighet, till exempel i form av ett minskat valdeltagande.

Gästtalare var Martin Henning, professor vid Handelshögskolan i Göteborg. I sin presentation av metoder för att analysera kompetensbehov gav han prov på ett dynamiskt sätt att se på kompetensförsörjning, och bjöd samtidigt på många skratt.

Personer som minglar i lokal med stora glasfönster.
Mingel och samtal i pauserna.

Nya infallsvinklar

Eftermiddagen fortsatte med parallella seminarier. Under passet talangattraktion fanns Stina Almkvist från Region Norrbotten med på länk. Hon berättade om hur 14 kommuner jobbat tätt ihop med målet att stärka attraktionskraften och locka 100 000 nya invånare till Norrbotten.

Kompetensförsörjning är ett av de prioriterade områdena i den regionala utvecklingsstrategin.

– Dagen har varit intressant, med en bra blandning av kommuner och regioner. Det är spännande hur man jobbat tillsammans med kommunerna i Norrbotten och krokat arm i rekryteringsfrågorna. Där kan regionen vara med, säger Marie Morell.

Deltagarna hade också möjlighet att digitalt dela med sig av sina insikter. "Jag tar med mig nya perspektiv kring livslångt lärande, och fick en del nya infallsvinklar kring det", sa en deltagare från ett företag om dagen.

Fem personer står vid ett podium, en kvinna i mitten pratar i en mikrofon.
I det avslutande panelsamtalet deltog Richard Widén, Elin von der Lancken från rekryteringsföretaget Skill, Elisabet Cserhalmi, chef biblioteksutveckling, Linda Thörn, Ödeshögs kommun samt Marie Morell. En slutsats var att försöka använda lösningar som redan finns, och att allt inte behöver uppfinnas på nytt.

Fortsättning nästa år

Regionutvecklingsdirektör Richard Widéns förhoppning är att Framtid Östergötland ska bli en arena för att hålla samtalet om Östergötlands utveckling vid liv.

Vad tar du med dig från Framtid Östergötland?

– AI-seminariet och Martin Hennings föredrag stärker mig i synsättet att det inte finns ett problem att lösa, utan det finns olika problem och utmaningar och det måste vi våga fortsätta säga. Sedan tar jag med mig surret och den härliga känslan, säger Richard Widén.

Framtid Östergötland ska bli en årligt återkommande sammankomst, med utgångspunkt i den regionala utvecklingsstrategin. Nästa tillfälle blir den 3 oktober 2024 på Lokverkstan i Motala.

Text: Maria Hedberg

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier