region-ostergotland

Höstens vaccinationer mot covid-19 och influensa

Folkhälsomyndigheten har uppdaterat rekommendationerna för vaccination mot covid-19. Nytt är bland annat att det räcker med en dos för ovaccinerade för att få grundskydd, att riskgrupperna erbjuds samtidig vaccination mot säsongsinfluensa och att alla i åldern 18-64 som önskar en påfyllnadsdos är välkomna att ta den.

De nya rekommendationerna innebär att alla över 65 år och personer som tillhör riskgrupp för influensa och covid-19 rekommenderas vaccination. Nu bedömer Folkhälsomyndigheten att en dos räcker för att få ett grundskydd för de som aldrig har vaccinerat sig. Troligen kommer påfyllnadsdoser för personer i riskgrupper behövas i framtiden.

– Vaccinationen startar vecka 45 och då är det med ett uppdaterat vaccin som är anpassat till nya virusvarianter, säger Kerstin Jonsson, vaccinationssamordnare i Region Östergötland.

Regionen kommer via brev att erbjuda vaccination till de grupper som rekommenderas en påfyllnadsdos. I erbjudandet ingår också möjlighet till samtidig vaccination mot säsongsinfluensa.

För personer som är över 80 år är det vårdcentralerna som ansvarar för vaccinationen men man är alltid välkommen att vaccinera sig på Vaccinationsklinikens enheter. Permanenta vaccinationsenheter är under uppbyggnad i Region Östergötland. På Luxor i Motala är verksamheten redan i gång. I Norrköping kommer en vaccinationsenhet på Ingelsta att stå klar vecka 50, till dess är Mässhallen kvar. I Linköping är det fortsatt Saab Arena som gäller men byggnation av permanent lokal pågår och förväntas bli klar under våren 2024.

– Influensa och covid-19 kan ge allvarlig sjukdom, så det är framför allt viktigt att de som rekommenderas vaccination tar sina doser, säger Kerstin Jonsson.

Region Östergötland har använt det uppdaterade vaccinet sedan den 23 oktober. För mer information, tidsbokning och aktuella drop in-tider, se 1177.se.

Vaccinera dig i Region Östergötland (1177.se) Länk till annan webbplats.

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier