region-ostergotland

Regioner samverkar för ökad konkurrenskraft

Region Östergötland och Region Kalmar län vill samverka för att tillsammans bli mer konkurrenskraftiga. Nu tecknar därför de båda regionerna en avsiktsförklaring om att gemensamt jobba med besöks – och investeringsfrämjande arbete liksom med kompetensförsörjning och kompetensutveckling.

Region Östergötland har sedan några år tillbaka samarbetat med Region Kalmar län i frågor som rör investerings- och rekryteringsfrämjande arbete som är kopplat till länens besöksnäring. De båda regionerna ser stor potential i att fortsätta samverka. Därför tecknar de en gemensam avsiktsförklaring för att göra det. Syftet är att tillsammans bli mer konkurrenskraftiga. I dag fattade regionutvecklingsnämnden i Region Östergötland beslut om avsiktsförklaringen.

– Det känns mycket positivt att vi är överens om att fortsätta den goda samverkan mellan Region Östergötland och Region Kalmar län. Det finns ett stort värde i att vi stärker samarbetet med vårt södra grannlän när det gäller tillväxtfrågorna, säger Per Larsson (KD), regionråd och ordförande i regionutvecklingsnämnden.

Det gemensamma arbetet ska koppla till regionernas respektive strategier för smart specialisering och riktas in på tre områden: investeringsfrämjande arbete, besöksnäringsfrämjande arbete samt kompetensförsörjning och kompetensutveckling.

Utveckla och skapa tillväxt

Det investeringsfrämjande arbetet handlar bland annat om ett samarbetsavtal med den nationella organisationen Business Sweden. De internationella affärsmöjligheter som organisationen genererar för Östergötland och Kalmar ska göras tillgängliga. Genom utbildningsinsatser ska konkurrenskraft för länens kommuner stärkas och parterna kommer även att arbeta för fler etableringar och investeringar där.
I det besöksnäringsfrämjande arbetet ska de två regionerna stötta, utveckla och skapa tillväxt i näringslivet runt stora besöksattraktioner som Kolmårdens djurpark och Astrid Lindgrens värld i Vimmerby liksom vid besöksmål som LasseMajas deckarhus i Linköping och skärgårdsstaden Västervik. I avsiktsförklaringen skriver regionerna att det finns bra förutsättningar för att utveckla besöksstråk över regiongränserna.
I arbetet med kompetensförsörjning och kompetensutveckling vill regionerna skapa goda förutsättningar för personer att utbilda sig och/eller flytta till länen. Så ska en dynamisk arbetsmarknad och goda rekryteringsmöjligheter åstadkommas.

– Det är verkligen roligt att vårt långsiktiga gemensamma arbete nu utvecklas och tar ytterligare steg för båda våra regioners bästa. Detta är en avsiktsförklaring som kommer bära oss framåt som besöksmål och skapa förutsättningar för ökad konkurrenskraft i våra regioner, säger Eva Andersson (S), 2:e vice ordförande i regionutvecklingsnämnden.

Text: Cecilia Ottosson

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier