region-ostergotland

Nationell högspecialiserad vård

Region Östergötland bedriver nationell högspecialiserad vård inom vissa områden. Det är vård som är komplex eller förekommer sällan. Den vården får bara bedrivas vid som flest fem enheter i landet.

Region Östergötland bedriver nationell högspecialiserad vård inom:

Vårdområden som vi ansöker om tillstånd för är

  • högisoleringsvård vid svåra smittsamma sjukdomar
  • svåra hudsymtom

Hög kompetens och jämlik vård

Nationell högspecialiserad vård innebär att viss vård bedrivs av få utövare. Anledningen till att koncentrera vården till få enheter är dels att kunna upprätthålla kompetens, dels att säkerställa att patienter med ovanliga och svårbehandlade sjukdomstillstånd får en jämlik vård enligt bästa tillgängliga kunskap. Uppföljning av vården sker regelbundet för att säkerställa hög kvalitet.

Socialstyrelsen delar ut nationella uppdrag

Socialstyrelsen beslutar om vilka vårdområden som ska omfattas av nationell högspecialiserad vård. En politiskt nämnd beslutar om vilka regioner som får bedriva den och ger regionerna tillstånd. Uppdraget kräver spetskompetens, tillgänglighet och ofta samarbete över flera specialistområden.

Senast uppdaterad

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

region@regionostergotland.se

Sociala medier