region-ostergotland

Neuromuskulära sjukdomar

Region Östergötlands nationella högspecialiserade vård och behandling av neuromuskulära sjukdomar ökar patienternas livskvalitet.

Neuromuskulära enheten vid Universitetssjukhuset i Linköping (US) är en av få enheter i landet som har tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård. I uppdraget ingår klinisk bedömning och laboratiorieanalyser av muskelvävnad för att diagnosticera och behandla ovanliga neuromuskulära sjukdomar.

Linköpingsmodellen metod för patientens bästa

Som metod i arbetet används Linköpingsmodellen. Den innebär att ett multikompetent team med medarbetare från flera enheter, samverkar för att ge patienten bästa möjliga vård. I teamet ingår läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter som arbetar i nära samverkan med rehabiliteringsmedicin, habilitering, medicinsk teknik och klinisk genetik.

Vid landets enda muskellaboratorium som enbart inriktar sig på diagnostik av muskelsjukdomar, arbetar personal med specialistkunskap och lång erfarenhet.

Kunskapsutvecklingen kring utredningar och att hitta nya behandlingar av neuromuskulära sjukdomar är stor. En viktig del av uppdraget är att utveckla vården i samverkan med Region Skåne, Region Stockholm och Västra Götalandsregionen. En annan del är forskningsprojekt med syftet att öka kunskapen ytterligare.

Sättet vi arbetar på är unikt, med en enhet som kombinerar kliniska bedömningar och laboratorieanalyser. Det är bra för landets patienter med neuromuskulära sjukdomar, säger överläkare Olof Danielsson.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier