region-ostergotland

Vulvacancer

Region Östergötland har tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård för vulvacancer. En ovanlig cancersjukdom som kräver omfattande utredning och samarbete över flera specialistområden.

Universitetssjukhuset i Linköping (US) är ett av fyra sjukhus som fått uppdraget av Socialstyrelsen att bedriva nationell högspecialiserad vård för kurativ behandling av vulvacancer. Region Östergötland har lång erfarenhet av att diagnosticera och behandla vulvacancer och Universitetssjukhuset i Linköping tar emot cirka 20 procent av patienterna i landet.

I Sverige får cirka 200 kvinnor diagnosen vulvacancer varje år. Vulvacancer är en ovanlig cancersjukdom som förekommer mest hos kvinnor äldre än 70 år men även yngre kvinnor drabbas. Vulvacancer innebär att en cancertumör har bildats någonstans i vulvan, som är de yttre delarna av det kvinnliga könsorganet.

Kurativ behandling

Kurativ behandling kallas också botande behandling och är den behandling som ges för att bli frisk från cancer. Begreppet kurativ används oftast för att beskriva behandling med cytostatika, antikroppar och strålning. Även operationer har ett kurativt syfte.

Tillståndet bekräftar att vi bedriver god vård och det är viktigt att kvinnor med vulvacancer får högkvalitativ behandling, säger Johan D Söderholm, professor i kirurgi och medicinsk rådgivare.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier