region-ostergotland

Kvalitetsarbete i vården

Manlig patient pratar med kvinnlig vårdpersonal

På dessa sidor presenteras olika delar av Region Östergötlands arbete med kvalitet i vården.

Medicinsk kvalitet

Via Sveriges kommuners och regioners (SKR:s) applikation Vården i siffror och genom Socialstyrelsens rapporter och öppna statistik, har vi goda möjligheter att redovisa och jämföra hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet.

Jämförelser görs även inom andra verksamhetsområden som kommuner och regioner ansvarar för, till exempel grundskola och socialtjänst.

Syftet med SKR:s Vården i siffror och Socialstyrelsens publikationer inom området är att stimulera regioner och kommuner att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten. Ett annat syfte är att ge insyn i vad gemensamt finansierade verksamheter åstadkommer och vad du som medborgare får för pengarna.

Vården i siffror (vardenisiffror.se) Länk till annan webbplats.

Öppna jämförelser (socialstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Kvalitetsregister

De löpande nationella jämförelserna inom hälso- och sjukvård är en viktig del i Region Östergötland uppföljning av medicinska resultat. Region Östergötlands verksamheter registrerar uppgifter i olika nationella kvalitetsregister, vilket gör det möjligt att följa upp och förbättra vården för dig och andra.

I kvalitetsregister samlas information från hela landet om en viss sjukdom eller behandling. Informationen används sedan för att utvärdera och förbättra vården. Din medverkan i kvalitetsregister är frivillig.

Kvalitetsregister och hur dina uppgifter hanteras (1177.se) Länk till annan webbplats.

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier