region-ostergotland

Svåra brännskador

Omläggning brännskadad hand

Brännskadecentrum inom Region Östergötland bedriver nationell högspecialiserad vård som säkrar och utvecklar brännskadevården i landet och världen.

Brännskadecentrum vid Universitetssjukhuset i Linköping (US) är en av två enheter i Sverige som bedriver nationell högspecialiserad vård. Tillsammans med Akademiska sjukhuset i Uppsala tar brännskadecentrum vid US emot svårt brännskadade patienter från hela, men främst södra Sverige.

Med sin spetskompetens inom brännskadevård samt god forskning, bidrar brännskadecentrum till fortsatt utveckling av brännskadevården både i landet och världen.

Ständig och noggrann övervakning

En del patienter som vårdas på brännskadecentrum har lindriga skador, medan andra behöver intensivvård under allt ifrån några dygn till månader. Ytan och djupet på brännskadan avgör hur allvarlig skadan är. Brännskadevård kräver ständig och noggrann övervakning av kunnig och erfaren personal.

Brännskadecentrum utbildar EU-team

Den avancerade brännskadevården är koncentrerad till ett fåtal platser i varje land i Europa. Vid en större brännskadekatastrof behöver europeiska länder samarbeta om patienter och vårdplatser. Brännskadecentrum vid US utbildar europeiska team som snabbt ska kunna sättas in vid masskadesituationer vid bränder.

Teamen tränas i regelverk, omhändertagande och i att särskilja patienter. Vid en brännskadekatastrof är tanken att team ska sättas samman av deltagare från olika länder, beroende på vilka som snabbast kan ta sig dit.

FÖRELÄSNING
Svensk brännskadevård i internationell toppklass

Folke Sjöberg, överläkare och professor i brännskadevård samt ordförande för världsorganisationen International Society for Burns Injuries, ISBI.

Brännskadecentrum vid Universitetssjukhuset i Linköping, bidrar med sin höga specialistkompetens och framstående forskning till att säkra kvaliteten i brännskadevården över hela världen, säger Folke Sjöberg, överläkare och professor i brännskadevård.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier