region-ostergotland

Avancerad kirurgi vid förlossningsskador

Kvinnokliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping (US) bedriver avancerad rekonstruktiv kirurgi vid förlossningsskador. Hundratals kvinnor som drabbats av skador i underlivet vid förlossning, opereras här.

En av två högspecialiserade enheter i landet

Kvinnokliniken vid US har tillstånd att bedriva avancerad rekonstruktiv kirurgi för kvinnor som drabbats av skador i underlivet vid förlossning. Utredning och behandling görs tillsammans med bäckenfunktionsenheten. Kvinnokliniken vid US är tillsammans med kvinnokliniken vid Danderyds sjukhus, en av två nationellt högspecialiserade enheter i landet.

Kvinnokliniken och bäckenfunktionsenheten vid US tar emot kvinnor från hela Sverige som drabbats av skador vid sin förlossning.

Forskning utvecklar vården

För kvinnokliniken innebär tillståndet nya möjligheter att bedriva forskning, fortsätta att utveckla specialistvården och utbildningen inom området. I nära samverkan med Linköpings universitet.

Kvinnor som drabbats av en förlossningsskada kan ofta bli hjälpta av kirurgi. Det nationella uppdraget gör att fler får den hjälpen, säger överläkare Eva Uustal.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier