region-ostergotland

Viss vård av könsdysfori

Vaccination, vaccinering, vaccinatör, Saab Arena, covid, covid-19, corona, varm, bemötande, trygghet

Region Östergötland, med Universitetssjukhuset i Linköping (US), är en av tre enheter i Sverige som bedriver nationell högspecialiserad vid viss vård av könsdysfori, i samverkan med Region Skåne. Målet är en mer likvärdig vård, förbättrade livssituationer och en säkrad tillgänglighet.

Övriga enheter som från januari 2024 har tillstånd att bedriva viss vård vid könsdysfori, inklusive könsbekräftande kirurgi, är Region Stockholm och Västra Götalandsregionen. De ska i sin tur samverka parvis med Region Uppsala och Region Västerbotten.

Det nationella tillståndet kommer förutom att förbättra patientnyttan, även ge bättre förutsättningar för kompetensförsörjning och samverkan mellan de experter som behövs inom flera områden, exempelvis inom psykiatri, endokrinologi, plastikkirurgi, urologi och logopedi.

Utredning och behandling av team med specialistkompetens

Könsdysforimottagningen vid Universitetssjukhuset i Linköping (US), tar emot vuxna med remiss för utredning av könsdysfori. Läkare och psykolog granskar remiss och därefter kallas bedömd aktuell patient till nybesök av ett psykiatriskt utredningsteam med specialistkompetens inom utredning och behandling av könsdysfori. I samråd med patienten remitterar och koordinerar utredningsteamet den fortsatta behandlingen.

Hormonbehandling sköts och övervakas av endokrinologer, logopeder ger röstbehandling och vid behov av hårborttagning bedöms behandling av hudläkare. För kirurgiska ingrepp konsulteras plastikkirurger och i vissa fall gynekologer.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier