region-ostergotland

Din och andras hälsa

Leende kvinna i ljus t-shirt sitter i soffa med leende man i rutig skjorta. Båda har glasögon.

Genom goda vanor förbättrar du din egen hälsa och kan förebygga sjukdomar.

Din guide till hälsa

Sedan hösten 2022 fokuserar vi särskilt på de viktigaste råden för att leva hälsosamt, i kampanjen Din guide till hälsa – lägg till en god vana. Syftet med kampanjen är att visa vilka råd som är viktigast om du vill leva hälsosamt. Du behöver inte lägga om hela ditt liv – att lägga till EN god vana kan göra stort skillnad för hälsan.

Kampanjen består av en broschyr som heter Din guide till hälsa och delas ut på vårdcentralerna. Kampanjen innehåller även uppmaningen att lägga till en god vana, som syns på olika ställen och plattformar, exempelvis i sociala medier.

Broschyren Din guide till hälsa Pdf, 4.6 MB.

I Din guide till hälsa (1177.se) Länk till annan webbplats. kan du läsa om de viktigaste råden om du vill leva mer hälsosamt.

Läs om hälsa och livsstil (1177.se) Länk till annan webbplats. och vad som är viktigt för ditt välbefinnande.

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier